Dupuytrenova kontraktura

„Flekční kontraktura prstů výrazně ovlivňuje funkci ruky a tím i kvalitu našeho života.  Má to ale řešení :)!“

MUDr. Miroslav Krejča, PhD.

Indikace k léčbě Dupuytrenovy kontraktury

Dupuytrenova kontraktura je onemocnění, při kterém dochází ke zbytnění a později ke zkracování vazivové aponeurozy dlaně a prstů, což se projevuje především neschopností narovnat prsty. Vliv na rozvoj onemocnění má genetika, podílet se také může cukrovka, kouření a těžká manuální práce.

Příznaky Dupuytrenovy kontraktury
Diagnostika Dupuytrenovy kontraktury není obtížná, lékař ji může diagnostikovat běžně dle pohmatu a pohledu, kdy jsou zbytnělé vazy v dlani hmatné. Přesto, že se nejedná o bolestivou poruchu, je pro postiženého značně omezující.

Léčba Dupuytrenovy kontraktury

Pokud se při položení ruky na stůl nelze dotknout v celé ploše všemi prsty – díky ohnutí – pak doporučuji zvážit některé z následujících řešení:

 • Neinvazivní řešení – injekční aplikace enzymu kolagenázy do flekčního pruhu – nyní nelze provádět, protože přípravek nemá v Evropě obnovenou registraci
 • Miniinvazivní zákrokjehlová aponeurotomie – plně nahrazuje předchozí metodu, a dokonce daleko levněji – viz detail zákroku Jehlová aponeurotomie
 • Chirurgický zákrok

Pro detailní informace o zákroku můžete nastudovat knihu, kterou jsem napsal:

Omezení po operaci Dupuytrenovy kontraktury

Domácí šetření

2 – 6 týdnů

Lehká (kancelářská) práce

po 14 dnech

Možná zátěž ruky

ne dříve než za měsíc

Zcela bez omezení

za cca 6 týdnů při normálním průběhu hojení.

Dupuytrenova kontraktura – operace

 • Jedná se o plánovanou operaci – zamyslete se proto nad jejím optimálním načasováním (v době kdy jste zdráv/a, mimo menses, dostatečná časová rezerva na rekonvalescenci).
 • Před operací absolvujete předoperační vyšetření. Jeho rozsah určuje indikující lékař s přihlédnutím tytu anestezie a Vašemu zdravotnímu stavu. Vyšetření si můžete zařídit sami u svého lékaře, nebo Vám je zprostředkuje naše klinika.
 • Nejméně 14 dní před zákrokem vysaďte léky, ovlivňující krevní srážlivost (antikoagulancia, léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou, např Aspirin, Anopyrin a další další léky obsahující látku ibuprofenum, dále i vitaminové preparáty (vit C, E a další). Omezte kouření a konzumaci alkoholických nápojů na minimum.
 • Dále telefonicky informujte sestru/lékaře o jakékoliv změně zdravotního stavu, která nastala v období od Vaší poslední návštěvy do zákroku (včetně nachlazení, hrozících menses v době zákroku, apod).
 • Před výkonem znovu informujte lékaře nebo sestru o případných alergických reakcích a závažných onemocněních (např. vysoký krevní tlak), pro které jste léčen/a.
Z řezů ve dlani a na postižených prstech odstraňujeme zbytnělé podélné – longitudinální pruhy dlaňové povázky – palmární aponeurózy, které svým zkrácením vedou k ohnutí prstů v drobných kloubech ruky. Radikalitu zákroku určuje rozsah onemocnění a postižení palmární aponeurózy zbytněním. Prostou aponeurotomii volíme tam, kde jsou k tomu vhodné anatomické podmínky nebo celkový zdravotní stav pacienta neumožňuje provedení rozsáhlejšího zákroku. Optimálně provádíme odstranění – aponeurektomii všech vazivově zesílených a zkrácených pruhů palmární aponeurózy. K vyřešení nedostatku kožního krytu ke kterému dojde v důsledku dlouhodobého zkracování dlaňové povázky, volíme tzv Z plastiku, nebo kožní autotransplantát.

Operace se většinou provádí v tzv. bezkrevnosti – za použití turniketu, který zaškrtí zápěstí, což značně zpřehledňuje operační pole při zákroku.

Zajistěte si pooperační doprovod. Zvolte oblečení s volným rukávem – ruka bude s velkým obvazem. Nejdůležitější je udržovat operovanou ruku ve zvýšené poloze – elevaci. Proto jí noste v šátkovém závěsu, pokládejte do zvýšené polohy i když sedíte a do postele pokládejte ruku vedle sebe na polštáře tak, aby operovaná ruky byla vždy výše než trup. Ruku několikrát denně položte na cca 10 – 15 min na hlavu, aby tak došlo ke snížení otoku. V pooperačním období doma monitorujte následující: zda obvaz kolem ruky není příliš těsný – utažený a prsty nejsou oteklé, dále denně tělesnou teplotu (ta může zakolísat po operaci do 37,5C normálně) přibývající otok prstů a bolestivost ruky, nebo zarudnutí – při těchto známkách a v případě jakýchkoliv pochybností o průběhu hojení, anebo komplikací volejte sestru/operatéra (SMS) na telefonní čísla, která obdržíte při propuštění. Pijte dostatek tekutin a užívejte léky dle ordinace lékaře. Dodržujte pohybový rekonvalescentní režim a operovanou rukou neprovádějte žádné činnosti.

Frekvence ambulantních převazů určuje individuální potřeba každého operanta. Stehy budou odstraněny 14 dní od operace. V dalších 14 dnech je nutná rehabilitace ruky, kterou provádíte dle instrukcí lékaře, eventuálně docházíte na rehabilitaci.

Finální funkční výsledek lze hodnotit průměrně po 6 týdnech.

 • Pečlivě dbáme, abychom udělali operační zákrok maximálně bezpečný a s nejnižšími riziky možných komplikací, které se i přes veškerou naši snahu mohou vyskytnout.
 • Pooperační krvácení. V opravdu výjimečných případech je nutné provést operační revizi. Ta nemá vliv na výsledný efekt operace, pouze prodlouží nutné pooperační léčení.
 • Infekce měkkých tkání. V tomto případě je nutné podat antibiotika.
 • Porucha inervace – snížení citlivosti prstů.
 • Nemožnost úplného natažení prstů ve všech kloubech.
 • Alergie na léky, náplast, dezinfekční prostředky, na anestetika, na šicí materiál.
 • Nápadné jizvy.
 • Nekroza – odumření tkáně. Vyžaduje následné chirurgické řešení.
 • Recidiva onemocnění – v operovaném místě může dojít znovu k tvorbě ztluštění.
 • Progrese onemocnění – aponeuróza vykazuje známky ztluštění a zkracování v jiných než operovaných oblastech ruky – na dalších prstech
 • Nedokonalý výsledek zákroku.

Délka  operace

Cca 1 hodina

Typ anestezie

Anestezie zápěstním blokem, při kterém Vám lékař aplikuje lokální anestetikum v oblasti zápěstí ke všem nervům, které vedou do ruky.

Délka  hospitalizace

Obvykle s jednodenní hospitalizací nebo ambulantně.

Známky po výkonu

 • Dočasné: modřiny, otok, necitlivost, svědění, zarudnutí.
 • Trvalé: jizvy ve dlani a na prstech, zatvrdliny.

Jak dlouho to vydrží

Trvale, pokud nedojde k recidivě nebo progresi onemocnění.

Recenze Dupuytrenova kontraktura

Dupuytrenova kontraktura u MUDr. Krejči – není se čeho obávat

Na klinice jsem absolvoval operaci Dupuytrenovy kontraktury prstu ruky v pokročilém stádiu. Děkuji Mudr. Krejčovi a jeho kolegyním za precizní práci a lidský přístup, který zahnal všechny obavy a strachy ze zákroku. Po zákroku starostlivost nekončí a rehabilitace dle přesných instrukcí pokračuje s pozitivním výsledkem. Jsem rád, že se budu moct za pár týdnů vrátit ke sportovním aktivitám, které mi přinášejí radost do života. Doporučuji všem! Není se čeho obávat!! Roman H. / Dupuytrenova kontraktura Zdroj: Osobní hodnocení

Zeptejte se / Domluvte si termín