Modelace a zvětšení prsou

„Augmentační mammaplastika řeší dva problémy v jedné operaci – mění tvar povadlých prsou a současně dodá chybějící objem implantáty. Mojí oblíbenou technikou je metoda single scar (jedna jizva).“

MUDr. Miroslav Krejča, Ph.D.

Indikace k modelaci a zvětšení prsou

Augmentační mammaplastika neboli zvětšení prsou s modelací řeší změnu tělesných proporcí – povis prsou současně s nedostatečným objemem prsou. K tomu nejčastěji dochází po opakovaných kojeních, redukci tělesné hmotnosti a s přibývajícím věkem. Někdy též jde o vrozený handicap.

Principiálně jde dysbalanci mezi nadbytečným povrchem prsu vůči jeho objemu, který je i tak nedostatečný, prsa potřebují současně zvětšit silikonovým implantátem.

Kromě velikosti může zvětšení prsou implantáty ovlivnit i tvar prsou. Na tom se částečně podílí i volba vhodného implantátu. Implantáty se liší tvarem (diskovité a anatomické – půlkapkovité, ergonomické) a projekcí. K operaci používáme jen nejkvalitnější implantáty od renomovaných výrobců.

Účelem operace je redukce nadbytku povrchu prsou při současném doplnění objemu implantátem – lepší vybalancování vztahu mezi povrchem a zvětšním prsou,“ push up“ prsou s vysunutím prsního dvorce a zpevnění prsní tkáně. Jde vlastně o dvě operace v jednom.

Omezení po modelaci a zvětšení prsou

Domácí šetření

minimálně 2, optimálně 3 týdny

Lehká (kancelářská) práce

nejdříve po 2 týdnech

Lehké fyzické aktivity

nejdříve po 3 týdnech

Zcela bez omezení

po 8 týdnech

Související zákroky

Postup modelace prsou s implantátem

 • Modelace prsou s implantátem je plánovaná operace – zamyslete se proto nad jejím optimálním načasováním (v době kdy jste zdráva, mimo menses, dostatečná časová rezerva na rekonvalescenci).
 • Před operací absolvujete předoperační vyšetření. Jeho rozsah určuje indikující lékař s přihlédnutím k Vašemu zdravotnímu stavu. Vyšetření si můžete zařídit sami u svého lékaře, nebo Vám je zprostředkuje naše klinika. Součástí vyšetření musí být i mamologické vyšetření.
  Věnujte pozornost možnosti provedení předoperačního genetického vyšetření stanovujícího dispozici k onemocnění poruchy krvácivosti a srážlivosti. Toto vyšetření ukáže před operací, zda má pacientka zvýšený sklon k trombózám a embolii a zda, a v jakém rozsahu se má provést antitrombotická prevence. Lze objednat u nás.
 • Nejméně 14 dní před zákrokem vysaďte léky, ovlivňující krevní srážlivost (antikoagulancia, léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou, např Aspirin, Anopyrin a další další léky obsahující látku ibuprofenum, dále i vitaminové preparáty (vit C, E a další). Omezte kouření a konzumaci alkoholických nápojů na minimum.
 • Dále telefonicky informujte sestru/lékaře o jakékoliv změně zdravotního stavu, která nastala v období od Vaší poslední návštěvy do zákroku (včetně nachlazení, hrozících menses v době zákroku, apod).
 • Před vlastní operací dodržujte Pokyny pro klienty před plánovaným operačním zákrokem / vyšetřením podstoupeným v celkové anestezii, zvláště pak dodržte dobu lačnění – bez jídla pití a kouření. Tyto pokyny od nás obdržíte v písemné podobě.
 • Před výkonem znovu informujte lékaře nebo sestru o případných alergických reakcích a závažných onemocněních, pro které jste léčen/a.
 • Dále znovu informujte o případném užívání antikoncepce.
Existuje několik operačních postupů, které řeší tento problém. Cílem je individuálně vybrat takovou operační techniku, která daný problém co nejšetrněji vyřeší. Určujícím faktorem je při tom stupeň poklesu prsou. Z toho vyplývá i nutnost operačních řezů – jizev. 1. oblíbeným postupem je řez/jizva kolem dvorce a po prsu dolů až k podprsní rýze se nazývá modifikovaná single scar (jedna jizva, Le Jour), 2. Klasická technika zanechává jizvy jako předchozí plus v podprsní rýze. Ve většině případů lze zachovat i možnost budoucího kojení. Stejným operačním přístupem se aplikuje většinou přímo pod prsní žlázu (někdy i pod sval) silikonový implantát. O konkrétním výběru optimálního implantátu a operační techniky se rozhoduje individuálně již při předoperační konzultaci s operatérem. Předem lze vyzkoušet i tzv. sizery, které dají lepší představu o finální velikosti.

V pooperačním období doma monitorujte denně tělesnou teplotu (ta může zakolísat po operaci do 37,5C normálně) přibývající bolestivost v operační ráně, eventuálně přibývající otok, objemovou změnu, nebo zarudnutí – při těchto známkách a v případě jakýchkoliv pochybností o průběhu hojení, anebo komplikací volejte sestru/operatéra (SMS/ MMS) na telefonní čísla, která obdržíte při propuštění. Pijte dostatek tekutin a užívejte léky dle ordinace lékaře. Dodržujte pohybový rekonvalescentní režim. Ten spolu s dostatkem tekutin je přirozenou prevencí TEN (tromboembolické nemoci).

1. a 2. týden: Po operaci je na prsou elastický obvaz nebo speciální podprsenka s elastickým pásem.

 • Tu až do převazu nesundávejte.
 • Ležet můžete pouze na zádech, ne na boku nebo břiše.
 • Vyhněte se předklonům a všem pohybovým aktivitám, kdy se zvyšuje puls a tlak krevní.
 • Nezdvihejte paže výše než do úrovně ramen.
 • Po cca týdnu se lze osprchovat, vždy pečlivě vysušte oblast jizvy.

Další období: Pocit napětí, otoky a někdy i modřiny jsou normálním průvodním jevem, obvykle zmizí do 2 – 3 týdnů.

 • V té době lze též začít nosit sportovní podprsenku a provádět tlakové masáže jizev, ev. dále o jizvy pečovat dle instrukcí lékaře.
 • Kolem cca 4 týdnů můžete začít spát na boku.
 • Citlivost kolem jizev se obnoví až po několika měsících.
 • Opalování je možné až po úplném vyblednutí jizev / dříve jen po jejím zakrytí nebo aplikaci opalovacího krému s ochranným faktorem 50/.
 • Mírné zvětšení prsu po operaci a překorigování směrem vzhůru, určitá asymetrie, někdy ne úplně ideální tvar po operaci může být normální, přechodný a většinou do 3-6 měsíců se vše upraví.

Finální estetický výsledek lze hodnotit nejdříve po 8 týdnech.

V té době již lze ležet i na břiše.
Při propuštění obdržíte Legitimaci nositele cizího tělesa, kterou pečlivě uschovejte a předkládejte vždy při vyšetřeních v oblasti hrudníku.
Po operaci se také doporučuje pravidelně navštěvovat mamologickou poradnu, kde si necháte vyšetřit prsy.

 • Pečlivě dbáme, abychom udělali operační zákrok maximálně bezpečný a s nejnižšími riziky možných komplikací, které se i přes veškerou naši snahu mohou vzácně vyskytnout.
 • Pooperační krvácení. Ve výjimečných případech je nutné provést operační revizi. Ta nemá vliv na výsledný efekt operace, pouze prodlouží nutné pooperační léčení. Ve výjimečných případech si krvácení může vynutit podání krevní transfuze.
 • Infekce. V případě infekce je nutné podávání antibiotik, eventuálně drenáž rány. Někdy též vyjmutí implantátu na dobu několika měsíců.
 • Nekróza – odumření části kůže, prsního dvorce. Tu je pak nutné operačně odstranit.
 • Alergie na léky, dezinfekční prostředky, na anestetika, na šicí materiál.
 • Plicní embolie.
 • Nápadné jizvy (široké, hypertrofické, keloidní) jsou u této operace s častějším výskytem (dle světových statistik cca 5 – 8 %).
 • Výraznější objemová anebo tvarová asymetrie prsou.
 • Asymetrie a necitlivost dvorce a bradavky.
 • Asymetrie prsou.
 • Opětovné prověšování prsou. K tomu výjimečně dochází i při správně provedené operaci z důvodu vyšší elasticity kůže anebo snížené pevnosti pojivové tkáně. Dále k němu může dojít tím, že implantát svojí váhou klesne pod úroveň podprsní rýhy ( bottoming).
 • Kapsulace – opouzdření implantátu. Tělo reaguje na přítomnost cizího tělesa – implantátu jeho opouzdřováním. Normálně je pouzdro tenké jako igelitový sáček, při jeho dalším ztlušťování se mění tvar psu, prso je bolestivé a hrozí až ruptura implantátu. Tuto komplikaci je nutné řešit chirurgicky. Děje se dle světových statistik v 5% případů.
 • Ruptura implantátu. Může se stát při působení nepřiměřeného násilí na hrudní koš, nebo stářím implantátu.
 • Nutná chirurgická výměna.
 • Zvlnění implantátu, jeho hmatatelnost – tam, kde není dostatek vlastní tkáně kryjící implantát.
 • Tekutina kolem implantátu – je reakcí těla na implantát.
 • Problémy při kojení / nemožnost kojení – závisí na zvolené operační technice.
 • Nedokonalý výsledek zákroku.

Délka  operace

Obvykle 2 – 3 hodiny

Typ anestezie

Zákrok se provádí v celkové anestezii. Více v informovaném souhlasu s podáním celkové anestezie.

Délka  hospitalizace

Krátkodobá hospitalizace, většinou jednodenní.

Známky po výkonu

 • Dočasné: bolestivost, otoky, modřiny, pocit napětí prsou, necitlivost kůže, změna citlivosti dvorců a bradavek.
 • Trvalé: jizvy, snížená citlivost kolem jizev. Přirozená asymetrie prsou korespondující s existující předoperační asymetrií. Mírná asymetrie dvorců. Mírné prověšení prsou s přibývajícím časem. Nutnost výměny implantátů po jejich opotřebení (cca 10 – 15 let).

Jak dlouho to vydrží

Průměrně 4 – 10 let. Velký rozptyl závisí na dalších vlivech, jakými jsou velikost a váha prsou, zhubnutí, další těhotenství a kojení, přirozené stárnutí a v neposlední řadě i na kvalitě měkkých tkání. Výměna implantátů je nutná většinou 10 – 15 let po zákroku.

Recenze modelace a zvětšení prsou

Augmentace a výměna implantátu – mohu jen doporučit

U pana doktora jsem byla již 2x, augmentace a následná reaugmentace po prasklém implantátu. Vždy mi bylo vše podrobně vysvětleno, pan doktor je milý a precizní. Jelikož má mnohaletou práxi nejen v plastické chirurgii, dokáže posoudit, co je našim rozmarem a co je potřeba řešit. Není to plasticky chirurg, který do Vás za každou cenu řeže a chce vytěžit maximum, je to doktor s lidským přístupem a vždy zváží, zdali je potřeba ještě dalšího podrobného vyšetření, aby předešel případným komplikacím. Mohu jen doporučit! Ráda se k němu přihlásím znovu...:-) Lucie, Kladno / augmentace a výměna...

Odborník s nohama na zemi

Nejlepší volba!!! Po shození 50kg mi zůstala na těle povadlá kůže. U pana primáře Krejči jsem podstoupila laserovou liposukci zad a břicha (aby se kůže zpět přicucla na místo) a modelaci poprsí, které bylo hodně dole. Nikdy bych se nesvěřila do rukou nikomu jinému. Pan Krejča je odborník s nohama na zemi, neslibuje nereálné výsledky a doporučí nejlepší variantu. Spolu se svojí manželkou Veronikou jsou na sále sehraný tým a vám ani nepřijde, ze jdete práve na operaci. Lidskost, úsměvy a radost z toho, co oba dělají... tyto operace mi změnily život, a pokud se v budoucnu rozhodnu ještě k...

MUDr. Krejča byl jasná volba

U pana doktora Krejči jsem podstoupila zatím tři operace. Laserovou liposukci zad, liposukci břicha a modelaci poprsí. Vzhledem k tomu, že celý život se má váha pohybuje +/-50kg, kůže už zřejmě ztratila svou elasticitu a prsa jsem v 25letech měla jak 50ti letá. Proto jsem se rozhodla pro úpravu poprsí. Pan Krejča byl jasná volba. Výsledek byl perfektní, vše s vámi předem probere, neslibuje nesmysly a jeho lidský přístup vás hned pohltí. Vůbec jsem se nebála, přesně věděla, do čeho jdu a co mě čeká. Pan doktor navrhnul pro mě nejlepši řešení a po operaci jsem si noc prospala na klinice a...

Nadmíru spokojená po zvětšení prsou

Jsem 2 měsíce po operaci, zvětšení prsou a jsem nadmíru spokojená. Určitě bych neměnila a kdybych se měla znova rozhodnout, určitě bych volila pana doktora Krejču. I když jsem to neměla zrovna nejblíže, vždy mi vyšli časově vstříc, pokud to jen bylo možné. S manželkou Veronikou pana doktora jsem téměř vše řešila po telefonu, jakékoliv dotazy jsem měla, vše mi bylo hned vysvětleno!!! A co bylo pro mě hodně důležité, že svým klidným a milým (lidským) přístupem mé ohromné obavy zmírnili na minimum, za což bych jim chtěla oběma velmi poděkovat. Takže za mě skvělá volba, a pokud se rozhodnu znova...

Augmentace, Motiva 320cc, implantáty pod sval

Skvělý přístup a poradenství s výběrem velikosti implantátů a správném umístění. Prsa jsou přesně dle mých očekávání. Velikost odpovídá, tak jak jsme se domluvili. Pan doktor je velmi svědomitý a pečlivý. Jak před operací, během ní i později při pravidelných kontrolách. Naprosto doporučuji. Petra Marek / Augmentace prsou Zdroj: Osobní hodnocení

U Dr. Krejči jsem ve správných rukou

Ráda bych vložila velice pozitivní hodnocení panu MUDr. Krejčovi. Podstoupila jsem u pana doktora augmentaci. Jsem velice spokojená s odvedenou prací, prsa jsou přesně taková, na kterých jsme se na předchozích konzultacích domluvili. Bolest po výkonu byla normálně snesitelná. A také velice oceňuji kontroly po zákroku, kdy mi pan doktor opět vše vysvětloval a bylo vidět, že ho výsledek opravdu zajímá. Miriam / Augmentace prsou Zdroj: Osobní hodnocení 

Zeptejte se / Domluvte si termín