Obecné informace

Přečtěte si informace, které budete potřebovat před operací, a rady, které napomůžou lepšímu hojení a rekonvalescenci po zákroku

Ceny plastických operací a estetických výkonů

Cena každého zákroku je závazně dána ceníkem každého pracoviště.

Cena je stanovena vždy individuálně při konzultaci a to podle skutečného rozsahu zákroku. V ceníku je většinou dán rozsah od – do a cena obvyklá.

Na konci konzultace obdržíte tzv. cenový plán – transparentní kalkulaci jednotlivých položek zákroku a to včetně hospitalizace, speciálního prádla, léků apod. Toto je cena konečná a závazná.

Způsob úhrady a storno podmínky jsou dány předpisy jednotlivých pracovišť. Obecně lze říci, že pokud operaci odložíte ze zdravotních důvodů a včas se omluvíte, nedojde k žádným finančním ztrátám na Vaší straně. V opačném případě můžete být penalizováni propadnutím části zálohy.

Lokální anestezie: pokyny pro pacienty před plánovaným operačním výkonem

 • Lačnění, kouření, alkohol, návykové látky: V den zákroku můžete normálně jíst a dodržujte též normální pitný režim. Omezte kouření na minimum, alkohol nepijte 2 dny před výkonem, omamné látky neužívejte minimálně 1 týden před výkonem.
 • Medikamenty: Pokud Vám nebude naordinováno jinak, užívejte vlastní trvalou medikaci dle rozpisu. V případě užíváni léků při cukrovce (perorální antidiabetika nebo inzulin) se poraďte s lékařem, který bude provádět předoperační vyšetření nebo s Vaším ošetřujícím lékařem. Léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou (Anopyrin, Aspirin, Acylpyrin, kombinované preparáty), vitamín E, neužívat v období 7 – 10 dní před výkonem, užíváte-li jiné preparáty na omezení srážlivosti krve,  je nutno se poradit s Vaším ošetřujícím lékařem. Užívání potravinových  doplňků konzultujte s Vaším lékařem nebo plastickou sestrou konzultantkou. Pokud před operací začnete užívat nové léky nebo změníte dávkování jakéhokoliv v současnosti užívaného léku, je nezbytně nutné o této skutečnosti informovat plastickou sestru nebo operatéra.
 • Akutní onemocnění: Pokud v průběhu 14·ti dnů před výkonem proděláte jakékoliv akutní onemocnění (nachlazení, angínu, jiné onemocnění dýchacích cest, opar, gynekologické záněty) nebo se Vám těsně před výkonem objeví známky takového onemocněni (kašel, rýma, teplota, bolest hlavy, krku – kontaktujte prosím naší kliniku k poradě s lékařem.
 • Menstruační cyklus: Informujte operatéra nebo lékaře  o obvyklých terminech menstruačního cyklu, aby bylo možné upravit termín výkonu tak, aby se neshodoval s právě probíhajícím krvácením.

Po výkonu v lokální anestezii:

Zajistěte si předem doprovod na cestu domů po výkonu, samotnou/ného bychom Vás propustit nemohli. Pokud je Vám cokoli z výše uvedeného nejasné, požádejte Vašeho ošetřujícího lékaře nebo specializovanou sestru o podrobné vysvětlení.

Celková anestezie nebo analgosedace: pokyny pro klienty před plánovaným operačním výkonem

 • Lačnění, kouření, alkohol, návykové látky: V den předcházející operaci jezte jen lehce stravitelnou stravu. Poslední lehké jídlo   nejpozději 6 hodin před začátkem výkonu. Tekutiny (voda, neperlivá minerálka, čaj, džus bez dužniny, žádné mléko) můžete ještě v  malém množství přijímat 3 hodiny do začátku výkonu,  kdy také případně polkněte poslední léky, které běžně užíváte. V den výkonu nekuřte, alkohol nepijte 2 dny před výkonem, omamné látky neužívejte     minimálně 1 týden před výkonem.
 • Medikamenty: Pokud Vám nebude naordinováno jinak, užívejte vlastní trvalou medikaci dle rozpisu. V případě užíváni léků při cukrovce (perorální antidiabetika nebo inzulin) se poraďte s lékařem, který bude provádět předoperační vyšetření nebo s Vaším ošetřujícím lékařem. Léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou    (Anopyrin, Aspirin, Acylpyrin, kombinované preparáty), vitamín E neužívat v období    nejméně 10 dní před výkonem, užíváte-li jiné preparáty na omezení srážlivosti krve,  je nutno se poradit s Vaším ošetřujícím lékařem. Užívání potravinových doplňků konzultujte s Vaším lékařem nebo s plastickou sestrou konzultantkou. Pokud před operací začnete užívat nové léky nebo změníte dávkování jakéhokoliv v současnosti užívaného léku, je nezbytně nutné o této skutečnosti informovat plastickou sestru nebo operatéra.
 • Akutní onemocnění: Pokud v průběhu 14·ti dnů před výkonem proděláte jakékoliv akutní onemocnění (nachlazení, angínu, jiné onemocnění dýchacích cest, opar, gynekologické záněty) nebo se Vám těsně před výkonem objeví známky takového onemocněni (kašel,    rýma, teplota, bolest hlavy, krku – kontaktujte prosím naší kliniku k poradě s lékařem.
 • Menstruační cyklus: Informujte operatéra nebo lékaře při předoperačním vyšetření o obvyklých terminech menstruačního cyklu, aby bylo možné upravit termín výkonu tak, aby se neshodoval s právě probíhajícím krvácením.

V den zákroku, propuštění

K operaci se připravte podle předoperačních pokynů – v případě nedodržení Vám hrozí odložení operačního zákroku. Dodržte prosím čas plánovaného nástupu na kliniku.

V den zákroku – několik praktických rad

 • Před Vaší operací se prosím osprchujte a umyjte si vlasy.
 • V den své operace si oblékněte oblečení, které je pohodlné a snadno svléknutelné/obléknutelné – se zvláštním ohledem na operovanou oblast těla.
 • Ženám se v den operace nedoporučuje brát si obutí na  vysokém podpatku. Pokud chcete, vezměte si s sebou pár přezůvek, jinak jsou u nás k dispozici jednorázové pantofle.
 • Pokud zůstáváte v nemocnici přes noc, přineste si veškeré nezbytné toaletní potřeby a oblečení na noc.
 • Před operací si prosím sundejte veškeré šperky. Toto se vztahuje i na případný veškerý piercing. Informujte sestru, pokud se domníváte, že to není možné splnit.
 • Pro ženy: ujistěte se, že Vaše nehty neobsahují lak a akrylátové nehty (na rukou i nohou). V den operace také nemějte na pleti žádný make-up nebo jakékoliv krémy. Pokud máte dlouhé vlasy, svažte je prosím dozadu měkkou vlasovou gumičkou.
 • V den operace si prosím doneste do nemocnice veškeré předepsané léky, které v dané době užíváte. Váš anesteziolog je může chtít vidět.
 • Při příjezdu na kliniku odevzdejte sestře výsledky předoperačních vyšetření  (pokud je ještě nemá), poté Vám bude ukázán Váš pokoj nebo jednodenní operační zařízení a obdržíte instrukce ohledně funkcí v pokoji včetně vyvolávacího systému sestry.
 • Sestra Vás přijme a připraví Vás pro operaci.
 • S Vaším souhlasem pořídíme předoperační fotografie pro založení do  Vaší lékařské dokumentace.
 • Navštíví Vás operatér, aby se definitivně odsouhlasil rozsah zákroku a eventuálně zodpověděl všechny dotazy.
 • Dostanete k podpisu informovaný souhlas s operací. Neváhejte se v tuto chvíli dotázat na cokoliv, co Vám není jasné.
 • Navštíví Vás Anesteziolog, který Vás bude uspávat, aby vyhodnotil Váš všeobecný zdravotní stav, potvrdil s Vámi veškeré léky, které v dané době užíváte a posoudil veškerá možná rizika.  Vysvětlí Vám jak bude anestezie i pooperační období probíhat, zodpoví Vaše dotazy a  podepíšete informovaný souhlas s anestezií.
 • Zdravotní sestra Vás poté připraví do odpovídajícího oděvu a doprovodí Vás na operační sál. Po operaci se probudíte ještě na sále, kde budete pod dohledem lékaře a sestry. Dále budete převezeni na oddělení, kde budete opět pod zvýšeným dohledem zdravotnického personálu.  Převážná většina našich sester má vysokoškolské vzdělání ve svém oboru.
 • Během Vaší přítomnosti v nemocnici je k dispozici Váš anesteziolog, operatér nebo jiný službu mající lékař kliniky. Personál kliniky je vycvičen v resuscitačních a nouzových technikách. Pokud máte specifické dotazy ohledně řešení krizových situací, kterákoliv sestra Vám ráda pomůže.
 • Zdvořile požadujeme, abyste Vy a Vaše návštěvy v rámci kliniky nekouřili.
 • Návštěvy pacientů na klinice jsou vítány. Avšak ocenili bychom, kdyby návštěvy proběhly mezi 8:00 až 21:00. Z bezpečnostních důvodů prosím vyžadujte, aby se Vaši návštěvníci vždy nahlásili u ošetřující sestry.

Propuštění

Pokud jste v den operace pod sedativy nebo po celkové anestezii, bude nezbytné zařídit si dospělou osobu, aby Vás dopravila domů a zůstala s Vámi 24 hodin.

 • Před propuštěním z nemocnice Vás navštíví, eventuálně provede převaz Váš operatér a naordinuje  veškeré léky ( analgetika, léky zmírňující otok, ev podporující hojení, antibiotika) nebo lékařské prostředky (kompresivní návleky, speciální pooperační prádlo, obvazy), které si musíte vzít domů. Neváhejte se v tuto chvíli zeptat sestry nebo operatéra na cokoliv, pokud máte jakékoliv nejasnosti. Zdravotní sestra Vás bude informovat, jaká opatření musíte dodržovat, abyste udrželi ránu nebo obvazy v čistotě a vyhnuli se tak nežádoucím komplikacím v podobě infekce nebo špatnému hojení rány. Dodržujte prosím tyto pokyny důkladně. Většinou dostanete informaci, že musíte udržovat obvazy suché a intaktní.
 • Při propuštění obdržíte písemnou propouštěcí zprávu. Ta je určena Vašemu praktickému nebo ošetřujícímu lékaři. Je na vás, jestli si nepřejete informovat svého praktického lékaře, kopii si ponecháte. Váš operatér doporučuje, abyste svého obvodního lékaře informovali. Pokud poskytnete kontaktní údaje Vašeho praktického lékaře, kopii zprávy mu rádi zašleme.
 • Po propuštění z nemocnice neváhejte v případě jakýchkoliv pochybností nebo problémů kontaktovat plastickou sestru,  v případě potřeby i  Vašeho operatéra ( tel/SMS) na telefonních číslech, která obdržíte při propuštění.
 • Máme za cíl poskytovat vysoce kvalitní služby našim pacientům a jsme rádi za Vaše zpětné vazby nebo za zpětnou vazbu od Vaší rodiny nebo přátel. Pokud jste přesvědčeni, že služby a péče, které jste obdrželi, nesplnily Vaše očekávání, kontaktujte prosím plastickou sestru, operatéra nebo vedení  kliniky. Pokud máte stížnost, je nejlepší učinit ji co nejdříve je to možné, aby bylo možné záležitost vyřešit efektivním způsobem.
 • Pokud jste spokojeni, můžete se o tuto zkušenost podělit nejen s námi, ale i svými přáteli. Osobně dělám všechno pro to a velmi preferuji, když další pacienti přijdou na základě dobrých zkušeností jejich přátel, to je pro mě tou nejlepší reklamou.

Pooperační režim

Prosím řiďte se konkrétními  pooperačními pokyny po typu zákroku, který jste absolvovali. Jejich nedodržování  může zhoršit pooperační průběh až způsobit komplikace jak hojení tak i celkového zdravotního stavu.

Několik obecných doporučení po plastické operaci

 • Po zákroku zůstaňte v domácím rekonvalescentním režimu dle typu podstoupené operace  24 hodin až 3 týdny, výjimečně i déle.
 • Pijte dostatek tekutin a užívejte předepsané léky.
 • Není nutné setrvávat celý den na lůžku, doporučujeme provádět pravidelné procházky po bytu/domě (například do kuchyně, do koupelny), což podporuje krevní oběh. Pokud jste delší dobu na lůžku, alespoň si zacvičte nohama.
 • Měřte si teplotu podle potřeby. V pooperačním období může být lehce zvýšená a je to normální. Teplotu nad 37,5 C ohlaste smskou nebo telefonicky operatérovi, nebo sestře.
 • Kontrolujte obvazy/speciální prádlo,  sami sundavejte a pečujte o ránu až určí  lékař při převazu.
 •  Též konzultujte telefonicky/SMS, případně MMS pokud Vám něco dělá starosti ve vztahu k Vašemu zdravotnímu stavu.
 • Fyzicky se nepřetěžujte, pokud se cítíte unaveni odpočívejte. Vyhněte se činnostem typu řízení automobilu, vaření, žehlení a dalším domácím pracím, péči o děti nebo o osoby na Vás závislé, nenoste ani nezdvihejte nic těžkého.
 • Doporučujeme nechodit ihned po zákroku do zaměstnání. Konzultujte prosím se svým operatérem, kdy budete opět fit pro návrat k běžným aktivitám.
 • V rekonvalescentím režimu se vyhněte zejména kouření, pití alkoholu, užívání návykových látek.
 • V závislosti na podstoupeném zákroku může být dotčen návrat k sexuálnímu styku. Neváhejte tuto otázku prokonzultovat se svým operatérem nebo sestrou.  Nezávisle na radách můžete dělat to, o čem si myslíte, že je pro Vás správné, pokud Vám nebylo doporučeno něco jiného.
 • Doba omezení sportovních aktivit  závisí na typu chirurgického zákroku.
 • Při následných ambulantních kontrolách budeme v závislosti na průběhu hojení postupně rušit některá omezení.

Jizvy

Každá rána se hojí jizvou, bez jizev tedy operovat nelze. Jak kožní jizva po operačním zákroku ve finále dopadne, závisí hlavně na dvou okolnostech:

 • Za prvé na individuální genetické dispozici k hojení a jizvení, která je dána každému jedinci vrozeně. Z pohledu statistiky se 95% populace nakonec zhojí jemnou jizvou. Zbývajících 5% se pak zhojí jizvou širokou, hypertrofickou nebo jinak nápadnou, výjimečně i jizvou keloidní.
 • Za druhé závisí na pečlivé a šetrné operační technice – tedy na fyziologickém operování. Za technicky dokonalé sešití rány se vám mohu osobně zaručit, za genetické faktory ovlivňující jizvení bohužel ne.

Jizva má svůj další vývoj, který typicky trvá několik měsíců (výjimečně i déle), než se jizva stane definitivní. Právě v těchto časných vývojových fázích jizvy se dá adekvátní péčí ovlivnit finální vzhled – jak jizva bude vypadat.

Základní péče o jizvy

 • Udržovat čerstvou jizvu v čistotě . Nestrhávat strup, ránu neškrábat, vyčkat do samovolného odloučení strupu.
 • Vyhnout se napínání a mikrotraumatizaci čerstvé  jizvy  tlakem těsného oblečení, obzvlášť ne ze syntetických materiálů či kompresivního prádla
 • Pravidelně promašťovat každou jizvu po jejím zhojení, aby nedocházelo k přesychání kůže. Lze použít jakýkoliv mastný krém (nesolené vepřové sádlo, Indulona, bílá vazelína, borová mast, Calcium pantothenicum, konopná mast, měsíčková mast,  Infadolan aj.).
 • Provádět tlakové masáže jizvy a jejího okolí se soustředěním se na místa širší jizvy a podkožního zatvrdnutí tkáně (cca 1–3 týdny po odstranění stehů – dle rady lékaře) nejčastěji 3× denně na 10 minut jizvu opakovaně stlačovat proti její spodině až vybledne a čekat půl minuty. Poté tlak zase na půl minuty uvolnit. Po prokrvení místa pokračovat dále po celé délce jizvy. Účinek očekáváme cca za 1–2 měsíce. Jsou-li masáže správně a dostatečně často prováděny, mají výborný efekt.
 • Jizvu chránit před slunečním zářením nejméně první 3 měsíce od operace, ideálně do jejího úplného vyblednutí. Vyhýbat se soláriu, sauně (došlo by k odlišné pigmentaci a jizva by byla více patrná i několik let) a chladu.
 • Omezit na minimum sportovní aktivity způsobující natahování kůže, zejména při péči o pooperační jizvu (jizva potřebuje na pevné zahojení cca 6 týdnů).
 • Vynechat koupání ve vaně první dva až čtyři týdny. Dovoleno je krátké sprchování nejlépe vlažnou vodou. K mytí používat jemné mýdlo bez parfemace alkoholu, mentolu, citrusových výtažků, eukalyptu, kafru, které kůži dráždí. Jizvu vysušit mírným tlakem ručníkem z měkkého materiálu. Tření ručníkem by mohlo jemnou jizvu poranit.

Specializovaná péče o jizvy

Existuje celá škála různých metod a postupů jak jizvu v průběhu hojení dále pozitivně ovlivnit. Každá jizva se hojí s trochu individuálními potřebami v různých vývojových etapách – časových obdobích. Nejvhodnější metodu a její správné načasování vám poradí lékař anebo specializovaná sestra.

Vybíráme z následujících možností:

 • Silikonové náplasti – aplikují se na jizvu nejčastěji na cca 12 hodin denně. Buď se přilepí anebo stabilizují na místě  oděvem (např sportovní podprsenkou apod). Dají se používat opakovaně až do jejich úplného mechanického opotřebení. Efekt není okamžitý, ale dlouhodobě vedou k odbarvení, změknutí a oploštění jizvy. Nejčastěji se proto používají na počínající hypertrofické (široké a vystouplé) jizvy. Existuje mnoho druhů těchto náplastí.
 •  Injekční aplikace kortikoidů přímo do jizvy indikuje a provádí lékař. Většinou jde o tzv jizvy keloidní ( dlouhodobě tuhé, vystouplé a bolestivé), které jsou naštěstí velmi výjimečné.
 • Speciální masti na jizvy , např  Dermatix, Contratubex. ….

Léčebné přípravky celkově napomáhající hojení

Jde hlavně o ovlivnění vstřebávání otoků, modřin, prevenci zánětu a  infekce

Klasická medicína

 • Wobenzym
 • Aescin

Homeopatika

 • Arnika Montana Snižuje bolestivost v ráně, protizánětlivé, regenerační účinky, vstřebání hema- tomů.
 • Montana 9 CH
 • Staphysagria 5, 9 CH Hojení řezných chirurgických ran (nástřih hráze, císařský řez).
 • Graphites  Prevence keloidů
 • Cytovital Antiseptické, protizánětlivé, regenerační účinky.
 • Pyrogenium 9, 15 CH Prevence hnisavých komplikací

Proti otokům a modřinám

 • Traumeel S
 • Hirudoid mast, Hirudoid forte mast, Heparoid Regenerační účinky, zlepšuje kvalitu jizev po operacích, popáleninách a poraněních, tuhé jizvy zvláčňuje.

Léčebné přípravky pomáhající hojení jizev

Promašťování

 • Vazelína
 • IndulonaM
 • Nesolené vepřové sádlo.
 • Další z kosmet řady Ryor

Silikonové preparáty

 • Topigel, Silipos, Dermatix SiGel, Pro-SilTM – průhledné samoschnoucí gely, hojí zjizvený povrch po chirurgických zásazích, ošetřeních laserem, traumatických poraněních a popáleninách.
 • Cica-Care – silikonové krytí pro reparaci keloidních a hypertrofických jizev.
 • Náplast ASO – léčba fialových jizev vyklenujících se nad rovinu okolní kůže.
 • Mepiform silikon – adhezivní krytí s technologií Safetac, hypertrofické jizvy a keloidy

Preparáty bez silikonu

 • Dermatix
 • Contractubex gel – léčba zbytněných jizev, opticky ruší jizvy po operacích, amputacích, popáleninách nebo při smršťování jizev. Protizánětlivý účinek, podpora tvorby epitelizace
 • HemaGel  – akutní a chronické rány (bércové vředy, diabetická noha, proleženiny, pooperační poškození kůže). Udržuje stabilní vlhkost v ráně, zabraňuje tvorbě strupů, urychluje proces hojení.
 • Flamigel – podporuje proces hojení ran, tvorbu nové tkáně a zacelení kůže.
 • Balcann (konopná mast) – různé druhy jizev (jizvy po popáleninách, strie aj.).
 • ISIS Glyco A krém – zplošťuje jizvy zejména po akné.
 • HBF mast jitrocelová – regenerační, protizánětlivé účinky.
 • SynCare Keloderm – zjemnění jizvy, brání vzniku kontrakce.
 • Avéne Cicalfate krém – protizánětlivé účinky, podporuje tkáňovou regeneraci, posiluje hojení. Jizvy po popáleninách, čerstvé jizvy.
 • Měsíčkový emulgel s panthenolem aromatica – vytváří jemný, hladký film, mírně chladí a zanechává příjemný pocit zklidnění, jemně dezinfikuje. K regeneraci jizev a ran.
 • Photoderm Spot SPF 50+ – zabraňuje vzniku hyperpigmentací jizev
 • Natural Care krém – omezuje viditelnost jizev, regeneruje pokožku.
 • VERMIO gel – antiseptický, hojivý gel.
 • Spofagel Snižuje riziko komplikovaného hojení a zabraňuje hypertrofii jizev.
 • Scar Sérum s vit. E – redukuje vzhled různých druhů jizev po operacích, úrazech, popáleních, striích, císařském řezu, poraněních.
 • Chamazulénové masti – urychluje hojení, zamezuje tvorbě jizev

Kompresní pooperační prádlo

Vhodně zvolené kompresní pooperační prádlo a jeho pravidelné nošení přispívá k tomu, že výsledek plastické operace je optimální.

Na trhu existuje mnoho značek kompresního pooperačního prádla a lze si vybrat z mnoha různých značek, střihů, barev. Zde příklad jednoho z výrobců:

 • Po operaci prsou:

https://www.lipoelastic.cz/operace-prsou

 • Po liposukci – dámy:

https://www.lipoelastic.cz/damske-zakroky-operace

 • Po liposukci – páni:

https://www.lipoelastic.cz/panske-zakroky-operace

 • Po operaci obličeje:

https://www.lipoelastic.cz/operace-obliceje

 

Prsní implantáty MOTIVA - informace a záruční program

Kvalitní implantáty jsou zárukou úspěšné operace a spokojenosti pacientky s výsledkem plastiky prsou. Proto před operací věnuji dostatečně času na to, abychom s pacientkou vybrali ten nejvhodnější implantát pro realizaci jejího přání.

Jednou z druhů značek implantátů je Motiva a její zejména ergonomické implantáty.

Záruční program implantátů Motiva Vám rád ukážu během osobní konzultace. 

Prsní implantáty POLYTECH - informace a záruční program

Výběr vhodného implantátu je dobré společně s lékařem prodiskutovat. Ovlivňuje jej mnoho faktorů.

Správná velikost, tvar – anatomický či kulatý, správný profil implantátu či šířka, to vše jsou parametry prsního implantátu.

Při operacích prsou dbám velmi na to, abych vyslyšel přání pacientky a pomocí správné metody a dobře zvoleného implantátu splnil její přání.

Výrobci prsních implantátů nabízejí různé záruční programy.

Záruční program implantátů Polytech: https://www.zvetseniprsou.info/zarucni-program

 

Zeptejte se