Rhinoplastika

„Nos často charakterizuje osobnost svého nositele. Ne každému sluší tuctový nos podle estetických pravidel ideálu krásy, proto musí být operace obzvlášť pečlivě zvažována. „

MUDr. Miroslav Krejča, PhD.

Indikace k rhinoplastice

Rhinoplastika je vůbec nejnáročnějším zákrokem plastické chirurgie. Patří mezi zákroky měnící tvar. Nos je dominantou obličeje, jeho tvar nemůže nikdo z nás ovlivnit. Tvarové odchylky nosu jsou buď vrozené, nebo zapříčiněné úrazem.

Některé deformace můžou být i příčinou dýchacích obtíží zaviněnou špatnou průchodností nosní. U těchto případů není rhinoplastika jen záležitostí estetickou, ale i funkční. Záleží tedy na celé řadě faktorů a pro správnou indikaci k operaci je určující hlavně lokální nález funkční a estetický, a též stupeň psychické újmy nositeli.

Rhinoplastikou docílíme následující změny, pokud je to třeba:

 • zmenšit výrazný nosní hrbol
 • vymodelovat hrot
 • zúžit nos
 • vyrovnat vybočenou nosní přepážku a tím zlepšit dýchání
 • úpravu ev. dalších nedokonalostí.

Vždy individuálně zvažujeme veškeré detaily, kvalitu tkání a další faktory a dle nálezu přizpůsobujeme jinak standartní operační postup. Zvláště u operací nosu je velmi důležitá detailní analýza při konzultaci s klientem – aby jeho očekávání byla realistická.

Omezení po rhinoplastice

Domácí šetření

1 – 2 týdny

Lehká (kancelářská) práce

nejdříve po týdnu

Lehké fyzické aktivity

nejdříve po 14 dnech

Zcela bez omezení

po 3 týdnech

Postup rhinoplastiky

 • Plastická operace nosu je plánovaná operace – zamyslete se proto nad jejím optimálním načasováním (v době kdy jste zdráv/a, nemáte alergickou či jinou rýmu apod., mimo menses, dostatečná časová rezerva na rekonvalescenci).
 • Před operací absolvujete předoperační vyšetření. Jeho rozsah určuje indikující lékař s přihlédnutím k Vašemu zdravotnímu stavu. Vyšetření si můžete zařídit sami u svého lékaře, nebo Vám je zprostředkuje naše klinika.
 • Věnujte pozornost možnosti provedení předoperačního genetického vyšetření stanovujícího dispozici k onemocnění poruchy krvácivosti a srážlivosti. Toto vyšetření ukáže před operací, zda má pacient zvýšený sklon k trombózám a embolii a zda, a v jakém rozsahu se má provést antitrombotická prevence. Lze objednat u nás.
 • Nejméně 14 dní před zákrokem vysaďte léky, ovlivňující krevní srážlivost (antikoagulancia, léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou, např Aspirin, Anopyrin a další další léky obsahující látku ibuprofenum, dále i vitaminové preparáty (vit C, E a další). Omezte kouření a konzumaci alkoholických nápojů na minimum.
 • Dále telefonicky informujte sestru/lékaře o jakékoliv změně zdravotního stavu, která nastala v období od Vaší poslední návštěvy do zákroku (včetně nachlazení, sekrece z nosu, hrozících menses v době zákroku, apod).
 • Před vlastní operací dodržujte Pokyny pro klienty před plánovaným operačním zákrokem / vyšetřením podstoupeným v anestezii, zvláště pak dodržte dobu lačnění – bez jídla pití a kouření. Tyto pokyny od nás obdržíte v písemné podobě. Před operací je vhodné si umýt vlasy. K zákroku se dostavit bez nalíčení a bez šperků.
 • Před výkonem znovu informujte lékaře nebo sestru o případných alergických reakcích a závažných onemocněních, pro které jste léčen/a.

Principiálně lze rozdělit zákroky prováděné na nosu do třech kategorií: 1. operace měkkého nosu (chrupavčité části špičky nosu pouze), 2. Operace tvrdého nosu (jeho kostěné části, někdy včetně přepážky), 3. Operace mékkého i tvrdého nosu. Jsou 2 možnosti operačního přístupu: 1. Zavřená rhinoplastika, která je prováděna z řezů v nosních dírkách pouze a 2. Otevřená rhinoplastika, kdy k předchozím řezům ještě přibývá řez přes kolumelu (část nad přepážkou nosní mezi nosními dírkami). Někdy je nutné provést i cca 2 mm incize v obočí a při bazi nosu. Tímto přístupem se dostaneme ke skeletu nosu, kde provádíme příslušné změny. Při skončení operace je aplikována nosní tamponáda, která neumožňuje dýchání nosem a dále (sádrová) nosní dlaha.

V pooperačním období doma monitorujte denně tělesnou teplotu přibývající bolestivost nosu, zápach z nosu, sekreci z nosu, eventuálně přibývající otok, modřinu kolem očí, nebo zarudnutí – při těchto známkách a v případě jakýchkoliv pochybností o průběhu hojení, anebo komplikací volejte sestru/operatéra (SMS, ev MMS)na telefonní čísla, která obdržíte při propuštění. Pijte dostatek tekutin a užívejte léky dle ordinace lékaře. Dodržujte pohybový rekonvalescentní režim.

1. týden: Po operaci nos ucpán tamponádou nosní a na nosu je dlaha, kterou nesmíte v žádném případě sami sundat.

 • Tamponáda nosní se vyjímá 1-7 pooperační den. Po vyjmutí tamponády nesmíte smrkat, nos čistíte štětičkami do uší, ev použijete nosní sprej ( např Vincentka).
 • Pokud ležíte, pak na zádech v polosedě , anebo s hlavou ve zvýšené poloze (buď na 2 polštářích, nebo polohovací podhlavník).
 • Vyhněte se předklonům a všem pohybovým aktivitám, kdy se zvyšuje puls a tlak krevní.
 • Otoky můžete zmírnit studenými obklady přikládanými během několika prvních dní.

2. a 3. týden: O vhodné době výměny nebo sejmutí sádry rozhoduje lékař.

 • Většinou je v dalším období sádrová dlaha snímací a používá se na noc nebo při rizikových aktivitách z pohledu možného poranění.
 • Stehy z nosních dírek vypadnou samy, eventuální ostatní budou vyjmuty při převazu.
 • Otoky a někdy i modřiny jsou normálním průvodním jevem, obvykle zmizí do 2 – 3 týdnů.
 • Pak relativně dlouhodobě zůstává mírný otok nosu, zkreslující tvar.
 • Od 3. týdne je nutné denně provádět tlakové masáže dle instrukcí lékaře a s nácvikem před zrcadlem.
 • Citlivost hrotu nosu se obnoví až po několika měsících.

Dosažení plného estetického výsledku může trvat až 1 rok.

 • Pečlivě dbáme, abychom udělali operační zákrok maximálně bezpečný a s nejnižšími riziky možných komplikací, které se i přes veškerou naši snahu mohou vyskytnout.
 • Pooperační krvácení.
 • Nekróza – odumření části kůže. Tu je pak nutné operačně odstranit.
 • Porucha inervace – citlivosti nosu.
 • Alergie na náplast, léky, dezinfekční prostředky, na anestetika, na šicí materiál.
 • Plicní embolie.
 • Infekce. V případě infekce je nutné podávání antibiotik.
 • Nerovnosti a asymetrie nosu, které nebyly přítomny před operací.
 • Dýchací problémy.
 • Nedobrý estetický výsledek.
 • Chronický otok.
 • Barevné změny na kůži nosu.
 • Nadměrná tvorba nežádoucího vaziva.
 • Nedokonalé přizpůsobení kůže nosu změněným poměrům.
 • Protlačení materiálu, který byl použit při operaci na povrch (při zvětšování nosu) a nutnost jeho odstranění.
 • Psychologické problémy návyku na nové vzezření, zvláště u jedinců starších 25 – 30 let.
 • Nedokonalý výsledek zákroku.

Délka  operace

Obvykle 1 – 3 hodiny, záleží na rozsahu změn (např. měkký nos cca 1h, reoperace nosu 3h)

Typ anestezie

 • Operace měkkého nosu – místní anestezie /v kombinaci s analgosedací
 • Všechny ostatní operace – místní anestezie v kombinaci s celkovou anestezií. Více v informovaném souhlase s podáním anestezie.

Délka  hospitalizace

Měkký nos lze ambulantně s cca 3h dospáním. Všechny ostatní operace obvykle s jednodenní hospitalizací.

Známky po výkonu

Otoky, modřiny kolem očí a nosu, pocit napětí nosu, po operaci nemožnost dýchání nosem, později omezené dýchání nosem v důsledku otoku, necitlivost hrotu nosu. Bolesti hlavy. Otok může trvat několik týdnů až měsíců.

Jak dlouho to vydrží

Trvale.

Recenze rhinoplastika

Operace nosu u MUDr. Krejči – výsledek je skvělý

Pan doktor mi dělal plastiku nosu, výsledek je skvělý. Pan doktor byl moc milý a se zájmem se mi věnoval, prostředí na klinice Laser Esthetic bylo příjemné a nezanedbali ani pooperační péči - naopak. Veliká spokojenost. Romana M. / rhinoplastika Zdroj: Osobní hodnocení

Zeptejte se / Domluvte si termín