Konzultace

V úvahách o chirurgickém zákroku je konzultace naprosto klíčovou záležitostí.
  • Před konzultací víte, co Vás trápí, nebo co chcete zlepšit, ale netušíte, jaké jsou možnosti řešení. Možná už máte i nějaké informace od kamarádek, z medií, nebo je najdete na těchto stránkách.

 

  • Až teprve odborná konzultace vám upřesní jaké konkrétní řešení váš problém má, jaký výsledek lze očekávat a jaká jsou i rizika chirurgického zákroku. Můžete se objednat přímo ke konzultaci, anebo využít možnosti tzv. předkonzultace, která vám poskytne řadu konkrétních informací předem.

Jak získat potřebné informace:

  • Elektronická předkonzultace. Můžete pouze vznést dotaz e-mailem pomocí kontaktního formuláře na konci této stránky. Daleko přesnější odpovědi se vám dostane, pokud přiložíte i fotografie inkriminované části těla a to zepředu a z profilu.
  • Telefonická předkonzultace plastickou sestrou – konzultantkou (neboli edukační sestrou). Pokud se na tel číslo uvedené v kontaktním formuláři na konci této stránky nedovoláte přímo, prosím zašlete sms s žádostí o zpětné zavolání. Plastická sestra – konzultantka je plně vyškolena, má vysokoškolské vzdělání a dostatečnou praxi ve svém oboru. Ta nejprve zjistí jaké jsou Vaše požadavky a o jaké ošetření či operaci máte zájem a podá Vám prvotní informace. Plastická sestra Vás bude podle potřeby též informovat o rizicích a benefitech uvažovaného zákroku a poskytne Vám další praktické informace (objednání ke konzultaci s lékařem, zařídí předoperační vyšetření apod.).
  • Klíčová je však osobní konzultace s lékařem. Předkonzultace slouží k ujasnění některých věcí pouze, dává řadu konkrétních informací a připravuje Vás lépe k vlastní konzultaci. Při Vaší konzultaci se mnou, jako možným operatérem, budete mít příležitost prodiskutovat Vámi požadovanou operaci, abych mohl zjistit Vaše reálná očekávání ve vztahu k tomu, čeho lze dosáhnout. Při této příležitosti budou též prodiskutovány rizika a benefity zvažovaného zákroku. Budu chtít znát detaily Vaší zdravotní anamnézy, eventuálně anamnézy Vašich rodičů a sourozenců a ve vztahu k plánovanému zákroku navrhnu rozsah předoperačního vyšetření. Též zodpovím všechny vaše dotazy a stanovíme konečnou cenu zákroku – podle jeho skutečného rozsahu. V některých případech je nutná opakovaná konzultace – kladu důraz na to, aby se mí pacienti měli čas rozhodnout uvážlivě a ne pod časovým stresem.

 

Pokud chcete, můžete si na konzultaci přivést příbuzného nebo přítele, kamarádku, někoho komu důvěřujete. Finální rozhodnutí však stejně zůstane na vás.

Vztah Vás a Vašeho operatéra je založen na partnerství , spolupráci a důvěře, aby mohla být zajištěna maximální možná péče. Pokud si s operatérem prostě „nesednete“ neváhejte využít možnosti tzv. second opinion – to v praxi znamená že navštívíte jeho kolegu.

Veškeré konzultace jsou nezávazné a je jen na Vás koho si jako operatéra vyberete. Ke mně tedy můžete přijít jak na konzultaci, tak i pro druhý názor. Stejně tak i ode mě můžete odejít jinam.

Kromě odvěké nespokojenosti se svým vzhledem, jsou současné ženy stále více médii přesvědčovány o tom, co je tou „pravou“ estetickou normou a jak snadno všechno může změnit jediná plastická operace. Hořkou pravdou zůstává, že každá mince má svůj rub a líc. Ne každá změna musí být nutně změnou k lepšímu a každý chirurgický zákrok se musí pečlivě zvážit. Právě indikace k operaci zůstává z medicínského pohledu nejzodpovědnější součástí rozhodovacího procesu a já jsem si toho vědom, proto neindikuji k zákroku vše.

Domluvte si svou osobní konzultaci

  • Accepted file types: jpg, png, gif, jpg, png, gif, Max. file size: 64 MB.