Redukce prsou

„Zmenšení prsou přináší kromě estetického zlepšení většinou i zdravotní úlevu od bolestí zad. Z tohoto pohledu je výsledek pacientkami velmi pozitivně hodnocen.“

MUDr. Miroslav Krejča, Ph.D.

Indikace k redukci prsou

Redukce prsou neboli zmenšení prsou řeší změnu tělesných proporcí – zmenšení nadměrně velkých a povislých prsou.

Účelem operace je objemová i povrchová redukce prsou, lepší vybalancování vztahu mezi povrchem a objemem ,“ push up“ prsu s vysunutím prsního dvorce a zpevnění prsní tkáně.

Indikace má kromě estetického aspektu i pohled zdravotní – přináší úlevu přetížené horní hrudní a krční pateři.

Omezení po redukci prsou

Domácí šetření

minimálně 2, optimálně 3 týdny

Lehká (kancelářská) práce

nejdříve po 3 týdnech

Lehké fyzické aktivity

nejdříve po 3 týdnech

Zcela bez omezení

po 8 týdnech

Související zákroky

Postup redukce prsou

 • Zmenšení prsou je plánovaná operace – zamyslete se proto nad jejím optimálním načasováním (v době kdy jste zdráva, mimo menses, dostatečná časová rezerva na rekonvalescenci).
 • Před operací absolvujete předoperační vyšetření. Jeho rozsah určuje indikující lékař s přihlédnutím k Vašemu zdravotnímu stavu. Vyšetření si můžete zařídit sami u svého lékaře, nebo Vám je zprostředkuje naše klinika. Součástí vyšetření musí být i mamologické vyšetření.
 • Věnujte pozornost možnosti provedení předoperačního genetického vyšetření stanovujícího dispozici k onemocnění poruchy krvácivosti a srážlivosti. Toto vyšetření ukáže před operací, zda má pacientka zvýšený sklon k trombózám a embolii a zda, a v jakém rozsahu se má provést antitrombotická prevence. Lze objednat u nás.
 • Nejméně 14 dní před zákrokem vysaďte léky, ovlivňující krevní srážlivost (antikoagulancia, léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou, např Aspirin, Anopyrin a další další léky obsahující látku ibuprofenum, dále i vitaminové preparáty (vit C, E a další). Omezte kouření a konzumaci alkoholických nápojů na minimum.
 • Dále telefonicky informujte sestru/lékaře o jakékoliv změně zdravotního stavu, která nastala v období od Vaší poslední návštěvy do zákroku (včetně nachlazení, hrozících menses v době zákroku, apod).
 • Před vlastní operací dodržujte Pokyny pro klienty před plánovaným operačním zákrokem / vyšetřením podstoupeným v celkové anestezii, zvláště pak dodržte dobu lačnění – bez jídla pití a kouření. Tyto pokyny od nás obdržíte v písemné podobě.
 • Před výkonem znovu informujte lékaře nebo sestru o případných alergických reakcích a závažných onemocněních, pro které jste léčen/a.
 • Dále znovu informujte o případném užívání antikoncepce.
Existuje několik operačních postupů, které řeší tento problém. Cílem je individuálně vybrat takovou operační techniku, která daný problém co nejšetrněji vyřeší. Určujícím faktorem je při tom objem, váha a stupeň poklesu prsou. Z toho vyplývá i nutnost operačních řezů – jizev. 1. Nejmírnějším, avšak vzácně indikovaným řešením je technika, kdy je jizva kolem dvorce a po prsu dolů až k podprsní rýze se nazývá modifikovaná single scar (jedna jizva, Le Jour) , 2. Klasická technika zanechává jizvy jako předchozí plus v podprsní rýze. Velmi výjimečně lze zachovat i možnost budoucího kojení. O konkrétním výběru optimální operační techniky se rozhoduje individuálně již při předoperační konzultaci s operatérem.

V pooperačním období doma monitorujte denně tělesnou teplotu (ta může zakolísat po operaci do 37,5C normálně) přibývající bolestivost v operační ráně, eventuálně přibývající otok, objemovou změnu, nebo zarudnutí – při těchto známkách a v případě jakýchkoliv pochybností o průběhu hojení, anebo komplikací volejte sestru/operatéra (SMS/ MMS) na telefonní čísla, která obdržíte při propuštění. Pijte dostatek tekutin a užívejte léky dle ordinace lékaře. Dodržujte pohybový rekonvalescentní režim. Ten spolu s dostatkem tekutin je přirozenou prevencí TEN (tromboembolické nemoci).

1. a 2. týden: Po operaci je na prsou elastický obvaz nebo speciální podprsenka.

 • Tu až do převazu nesundávejte.
 • Ležet můžete pouze na zádech, ne na boku nebo břiše.
 • Vyhněte se předklonům a všem pohybovým aktivitám, kdy se zvyšuje puls a tlak krevní.
 • Nezdvihejte paže výše než do úrovně ramen.
 • Po cca týdnu se lze osprchovat, vždy pečlivě vysušte oblast jizvy.

Další období: Pocit napětí, otoky a někdy i modřiny jsou normálním průvodním jevem, obvykle zmizí do 2 – 3 týdnů.

 • V té době lze též začít nosit sportovní podprsenku a provádět tlakové masáže jizev, ev. dále o jizvy pečovat dle instrukcí lékaře.
 • Kolem cca 4 týdnů můžete začít spát na boku.
 • Citlivost kolem jizev se obnoví až po několika měsících.
 • Opalování je možné až po úplném vyblednutí jizev / dříve jen po jejím zakrytí nebo aplikaci opalovacího krému s ochranným faktorem 50/.
 • Mírné zvětšení prsu po operaci, určitá asymetrie, někdy ne úplně ideální tvar po operaci může být normální, přechodný a většinou do 3-6 měsíců se vše upraví.
 • Finální estetický výsledek lze hodnotit nejdříve po 8 týdnech. V té době již lze ležet i na břiše.
 • Po operaci se také doporučuje pravidelně navštěvovat mamologickou poradnu, kde si necháte vyšetřit prsy.
 • Pečlivě dbáme, abychom udělali operační zákrok maximálně bezpečný a s nejnižšími riziky možných komplikací, které se i přes veškerou naši snahu mohou vzácně vyskytnout.
 • Preventivně podáváme antibiotika, nízkomolekulární heparin a rána je drenována, plus další opatření.
 • Pooperační krvácení. Ve výjimečných případech je nutné provést operační revizi. Ta nemá vliv na výsledný efekt operace, pouze prodlouží nutné pooperační léčení. Ve výjimečných případech si krvácení může vynutit podání krevní transfuze.
 • Infekce. V případě infekce je nutné podávání antibiotik, eventuálně drenáž rány.
 • Nekróza – odumření části kůže, prsního dvorce. Tu je pak nutné operačně odstranit.
 • Alergie na léky, dezinfekční prostředky, na anestetika, na šicí materiál.
 • Plicní embolie.
 • Nápadné jizvy (široké, hypertrofické, keloidní) jsou u této operace s častějším výskytem ( dle světových statistik cca 5 – 8 %).
 • Výraznější objemová anebo tvarová asymetrie prsou.
 • Opětovné prověšování prsou. K tomu výjimečně dochází i při správně provedené operaci z důvodu vyšší elasticity kůže anebo snížené pevnosti pojivové tkáně.
 • Asymetrie a necitlivost dvorce a bradavky.
 • Problémy při kojení / nemožnost kojení – závisí na zvolené operační technice.
 • Nedokonalý výsledek zákroku.

Délka  operace

Obvykle cca 3 hodiny

Typ anestezie

Zákrok se provádí v celkové anestezii. Více v informovaném souhlasu s podáním celkové anestezie.

Délka  hospitalizace

Krátkodobá hospitalizace, většinou jednodenní.

Známky po výkonu

 • Dočasné: bolestivost, otoky, modřiny, pocit napětí prsou a svírání hrudníku, necitlivost kůže, změna citlivosti dvorců a bradavek.

 

 • Trvalé: jizvy, snížená citlivost kolem jizev. Přirozená asymetrie prsou korespondující s existující předoperační asymetrií. Mírná asymetrie dvorců. Mírné prověšení prsou s přibývajícím časem.

Jak dlouho to vydrží

3 – 8 let. Velký rozptyl závisí na dalších vlivech, jakými jsou velikost a váha prsou, zhubnutí, přirozené stárnutí a v neposlední řadě i na kvalitě měkkých tkání.

Recenze redukce prsou

Odborník s nohama na zemi

Nejlepší volba!!! Po shození 50kg mi zůstala na těle povadlá kůže. U pana primáře Krejči jsem podstoupila laserovou liposukci zad a břicha (aby se kůže zpět přicucla na místo) a modelaci poprsí, které bylo hodně dole. Nikdy bych se nesvěřila do rukou nikomu jinému. Pan Krejča je odborník s nohama na zemi, neslibuje nereálné výsledky a doporučí nejlepší variantu. Spolu se svojí manželkou Veronikou jsou na sále sehraný tým a vám ani nepřijde, ze jdete práve na operaci. Lidskost, úsměvy a radost z toho, co oba dělají... tyto operace mi změnily život, a pokud se v budoucnu rozhodnu ještě k...

MUDr. Krejča byl jasná volba

U pana doktora Krejči jsem podstoupila zatím tři operace. Laserovou liposukci zad, liposukci břicha a modelaci poprsí. Vzhledem k tomu, že celý život se má váha pohybuje +/-50kg, kůže už zřejmě ztratila svou elasticitu a prsa jsem v 25letech měla jak 50ti letá. Proto jsem se rozhodla pro úpravu poprsí. Pan Krejča byl jasná volba. Výsledek byl perfektní, vše s vámi předem probere, neslibuje nesmysly a jeho lidský přístup vás hned pohltí. Vůbec jsem se nebála, přesně věděla, do čeho jdu a co mě čeká. Pan doktor navrhnul pro mě nejlepši řešení a po operaci jsem si noc prospala na klinice a...

Zeptejte se / Domluvte si termín