Navigace

Modelace a zvětšení prsou


Augmentační mammaplastika řeší dva problémy v jedné operaci – mění tvar povadlých prsou a současně dodá chybějící objem implantáty.

Zpět na Zákroky na prsou

Doba hojení a omezení pracovní schopnosti

 • Domácí rekonvalescentní režim - minimálně 2, optimálně 3 týdny
 • Lehká (kancelářská) práce – po 2 týdnech.
 • Lehké fyzické aktivity – nejdříve po 3 týdnech
 • Zcela bez omezení – za 8 týdnů.

Indikace k zákroku

Tento typ zákroku řeší změnu tělesných proporcí  – povis prsou současně s nedostatečným objemem prsou. K tomu nejčastěji dochází po opakovaných kojeních, redukci tělesné hmotnosti a s přibývajícím věkem. Někdy též jde o vrozený handicap. Principiálně jde dysbalanci mezi nadbytečným povrchem prsu vůči jeho objemu, který je i tak nedostatečný, prsa potřebují současně zvětšit silikonovým implantátem. Kromě velikosti může zvětšení prsou implantáty ovlivnit i tvar prsou. Na tom se částečně podílí i volba vhodného implantátu. Implantáty se liší tvarem (diskovité a anatomické – půlkapkovité) a projekcí. K operaci používáme jen nejkvalitnější implantáty od renomovaných výrobců, např. Polytech. Účelem operace je redukce nadbytku povrchu prsou při současném doplnění objemu implantátem – lepší vybalancování vztahu mezi povrchem a zvětšním prsou,“ push up“ prsou s vysunutím prsního dvorce a zpevnění prsní tkáně. Jde vlastně o dvě operace v jednom.

Režim před výkonem

 • Jedná se o plánovanou operaci – zamyslete se proto nad jejím optimálním načasováním (v době kdy jste zdráva, mimo menses, dostatečná časová rezerva na rekonvalescenci).
 • Před operací absolvujete předoperační vyšetření. Jeho rozsah určuje indikující lékař s přihlédnutím k Vašemu zdravotnímu stavu.  Vyšetření si můžete zařídit sami u svého lékaře, nebo Vám je zprostředkuje naše klinika.  Součástí vyšetření musí být i mamologické vyšetření.
 • Věnujte pozornost možnosti provedení  předoperačního genetického vyšetření stanovujícího dispozici k onemocnění poruchy krvácivosti a srážlivosti. Toto vyšetření ukáže před operací, zda má pacientka zvýšený sklon k trombózám a embolii a zda, a v jakém rozsahu se má provést antitrombotická prevence. Lze objednat u nás.
 • Nejméně 14 dní před zákrokem vysaďte léky, ovlivňující krevní srážlivost (antikoagulancia, léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou, např Aspirin, Anopyrin a další další léky obsahující látku ibuprofenum, dále i vitaminové preparáty (vit C, E a další). Omezte kouření a konzumaci alkoholických nápojů na minimum.

 • Dále telefonicky informujte sestru/lékaře o jakékoliv změně zdravotního stavu, která nastala v období od Vaší poslední návštěvy do zákroku (včetně nachlazení, hrozících menses v době zákroku, apod).
 • Před vlastní operací dodržujte Pokyny pro klienty před plánovaným operačním zákrokem / vyšetřením podstoupeným v celkové  anestezii, zvláště pak dodržte dobu lačnění – bez jídla pití a kouření. Tyto pokyny od nás obdržíte v písemné podobě.
  Před výkonem znovu informujte lékaře nebo sestru o případných alergických reakcích a závažných onemocněních, pro které jste léčen/a. Dále znovu informujte o případném užívání antikoncepce.

Operační postup

Existuje několik operačních postupů, které řeší tento problém. Cílem je individuálně vybrat takovou operační techniku, která daný problém co nejšetrněji vyřeší. Určujícím faktorem je při tom stupeň poklesu prsou. Z toho vyplývá i nutnost operačních řezů – jizev. 1. oblíbeným postupem je řez/jizva kolem dvorce a po prsu dolů až k podprsní rýze se nazývá modifikovaná single scar (jedna jizva, Le Jour), 2. Klasická technika zanechává jizvy jako předchozí plus v podprsní rýze. Ve většině případů lze zachovat i možnost budoucího kojení.  Stejným operačním přístupem se aplikuje většinou přímo pod prsní žlázu (někdy i pod sval) silikonový implantát. O konkrétním výběru optimálního implantátu a operační techniky se rozhoduje individuálně již při předoperační konzultaci s operatérem. Předem lze vyzkoušet i tzv. sizery, které dají lepší představu o finální velikosti.

Pooperační režim

V pooperačním období doma monitorujte denně tělesnou teplotu (ta může zakolísat po operaci do 37,5C normálně) přibývající bolestivost v operační ráně, eventuálně přibývající otok, objemovou změnu, nebo zarudnutí – při těchto známkách a v případě jakýchkoliv pochybností o průběhu hojení, anebo komplikací volejte  sestru/operatéra (SMS/ MMS) na telefonní čísla, která obdržíte při propuštění. Pijte dostatek tekutin a užívejte léky dle ordinace lékaře. Dodržujte pohybový rekonvalescentní režim. Ten spolu s dostatkem tekutin je přirozenou prevencí TEN (tromboembolické nemoci).
1. a 2. týden: Po operaci je na prsou elastický obvaz nebo speciální podprsenka s elastickým pásem.

 • Tu až do převazu nesundávejte.
 • Ležet můžete pouze na zádech, ne na boku nebo břiše.
 • Vyhněte se předklonům a všem pohybovým aktivitám, kdy se zvyšuje puls a tlak krevní.
 • Nezdvihejte paže výše než do úrovně ramen.
 • Po cca týdnu se lze osprchovat, vždy pečlivě vysušte oblast jizvy.

Další období: Pocit napětí, otoky a někdy i modřiny jsou normálním průvodním jevem, obvykle zmizí do 2 –  3 týdnů.

 • V té době lze též začít nosit sportovní podprsenku a provádět tlakové masáže jizev, ev. dále o jizvy pečovat dle instrukcí lékaře.
 • Kolem cca 4 týdnů můžete začít spát na boku.
 • Citlivost kolem jizev se obnoví až po několika měsících.
 • Opalování je možné až po úplném vyblednutí jizev / dříve jen po jejím zakrytí nebo aplikaci opalovacího krému s ochranným faktorem 50/.
 • Mírné zvětšení prsu po operaci a překorigování směrem vzhůru, určitá asymetrie, někdy ne úplně ideální tvar po operaci může být normální, přechodný a většinou do 3-6 měsíců se vše upraví.

Finální estetický výsledek lze hodnotit nejdříve po 8 týdnech.

 • V té době již lze ležet i na břiše.
 • Při propuštění obdržíte Legitimaci nositele cizího tělesa, kterou pečlivě uschovejte a předkládejte vždy při vyšetřeních v oblasti hrudníku.
 • Po operaci se také doporučuje pravidelně navštěvovat mamologickou poradnu, kde si necháte vyšetřit prsy.

Rizika a komplikace

 • Pečlivě dbáme, abychom udělali operační zákrok maximálně bezpečný a s nejnižšími riziky možných komplikací, které se i přes veškerou naši snahu mohou vzácně vyskytnout.
 • Pooperační krvácení.  Ve výjimečných případech je nutné provést operační revizi. Ta nemá vliv na výsledný efekt operace, pouze prodlouží nutné pooperační léčení. Ve výjimečných případech si krvácení může vynutit podání krevní transfuze.
  Infekce. V případě infekce je nutné podávání antibiotik, eventuálně drenáž rány. Někdy též vyjmutí implantátu na dobu několika měsíců.
 • Nekróza – odumření části kůže, prsního dvorce. Tu  je pak nutné operačně odstranit.
 • Alergie na léky, dezinfekční prostředky, na anestetika, na šicí materiál.
 • Plicní embolie.
 • Nápadné jizvy (široké, hypertrofické, keloidní) jsou u této operace s častějším výskytem (dle světových statistik cca 5 – 8 %).
 • Výraznější objemová anebo tvarová asymetrie prsou.
 • Asymetrie a necitlivost dvorce a bradavky.
 • Opětovné prověšování prsou. K tomu výjimečně dochází i při správně provedené operaci z důvodu vyšší elasticity kůže anebo snížené pevnosti pojivové tkáně. Dále  k němu může dojít tím, že implantát svojí váhou klesne pod úroveň podprsní rýhy ( bottoming).
 • Kapsulace – opouzdření implantátu. Tělo reaguje na přítomnost cizího tělesa – implantátu jeho opouzdřováním. Normálně je pouzdro tenké jako igelitový sáček, při jeho dalším ztlušťování se mění tvar psu, prso je bolestivé a hrozí až ruptura implantátu. Tuto komplikaci je nutné řešit chirurgicky. Děje se dle světových statistik v 5% případů.
 • Ruptura implantátu. Může se stát při působení nepřiměřeného násilí na hrudní koš, nebo stářím implantátu. Nutná chirurgická výměna.
 • Zvlnění implantátu, jeho hmatatelnost – tam, kde není dostatek vlastní tkáně kryjící implantát.
 • Tekutina kolem implantátu – je reakcí těla na implantát.
 • Problémy při kojení / nemožnost kojení – závisí na zvolené operační technice.
 • Nedokonalý výsledek zákroku.

Délka operace

Obvykle 2 – 3 hodiny

Typ anestezie

Zákrok se provádí v celkové anestezii. Více v informovaném souhlasu s podáním celkové anestezie.

Délka hospitalizace

Krátkodobá hospitalizace, většinou jednodenní.

Známky po výkonu

 • Dočasné: bolestivost, otoky, modřiny, pocit napětí prsou, necitlivost kůže, změna citlivosti dvorců a bradavek.
 • Trvalé: jizvy, snížená citlivost kolem jizev. Přirozená asymetrie prsou korespondující s existující předoperační asymetrií. Mírná asymetrie dvorců. Mírné prověšení prsou s přibývajícím časem. Nutnost výměny implantátů po jejich opotřebení (cca 10 – 15 let).

Jak dlouho to vydrží?

Průměrně 4  – 10 let. Velký rozptyl závisí na dalších vlivech, jakými jsou velikost a váha prsou, zhubnutí, další těhotenství a kojení, přirozené stárnutí a v neposlední řadě i na kvalitě měkkých tkání. Výměna implantátů je nutná většinou 10 – 15 let po zákroku.


Objednejte se na
nezávaznou konzultaci

+420 725 852 657 Kontaktní formulář