Navigace

Augmentace prsou


Jde o zvětšení prsou za pomocí implantátů. Vždy je důležité vybrat takový tvar a hlavně objem implantátu, aby výsledek byl přirozený a vybalancoval postavu, a též aby do budoucna pokud možno nepřinášel žádná zvýšená zdravotní rizika.

Zpět na Zákroky na prsou

Doba hojení a omezení pracovní schopnosti

 • Domácí rekonvalescentní režim : 1- 2 týdny
 • Lehká (kancelářská) práce – nejdříve po týdnu
 • Lehké fyzické aktivity – nejdříve po 14 dnech
 • Zcela bez omezení – za 8 týdnů.

Indikace k zákroku

Tento typ zákroku řeší změnu tělesných proporcí v oblasti hrudníku v případech, kdy poprsí je méně vyvinuté a je potřeba doplnit objem prsou. Kromě velikosti může zvětšení prsou implantáty ovlivnit i tvar prsou. Na tom se částečně podílí i volba vhodného implantátu. Implantáty se liší tvarem (diskovité a anatomické – půlkapkovité) a projekcí. K operaci používáme jen nejkvalitnější implantáty od renomovaných výrobců, např. Polytech.

Režim před výkonem

 • Jedná se o plánovanou operaci – zamyslete se proto nad jejím optimálním načasováním (v době kdy jste zdráva, mimo menses, dostatečná časová rezerva na rekonvalescenci).
 • Před operací absolvujete předoperační vyšetření. Jeho rozsah určuje indikující lékař s přihlédnutím k Vašemu zdravotnímu stavu.  Vyšetření si můžete zařídit sami u svého lékaře, nebo Vám je zprostředkuje naše klinika.
 • Věnujte pozornost možnosti provedení  předoperačního genetického vyšetření stanovujícího dispozici k onemocnění poruchy krvácivosti a srážlivosti. Toto vyšetření ukáže před operací, zda má pacientka zvýšený sklon k trombózám a embolii a zda, a v jakém rozsahu se má provést antitrombotická prevence. Lze objednat u nás.
 • Nejméně 14 dní před zákrokem vysaďte léky, ovlivňující krevní srážlivost (antikoagulancia, léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou, např Aspirin, Anopyrin a další další léky obsahující látku ibuprofenum, dále i vitaminové preparáty (vit C, E a další). Omezte kouření a konzumaci alkoholických nápojů na minimum.

 • Dále telefonicky informujte sestru/lékaře o jakékoliv změně zdravotního stavu, která nastala v období od Vaší poslední návštěvy do zákroku (včetně nachlazení, hrozících menses v době zákroku, apod).
 • Před vlastní operací dodržujte Pokyny pro klienty před plánovaným operačním zákrokem / vyšetřením podstoupeným v celkové  anestezii, zvláště pak dodržte dobu lačnění – bez jídla pití a kouření. Tyto pokyny od nás obdržíte v písemné podobě.
 • Před výkonem znovu informujte lékaře nebo sestru o případných alergických reakcích a závažných onemocněních, pro které jste léčen/a. Dále znovu informujte o případném užívání antikoncepce.

Operační postup

Implantát je možné vložit do poprsí třemi přístupy:

 • řezem na hranici prsního dvorce v jeho dolní části
 • řezem v podprsní rýze, který bývá dlouhý cca 4-5cm
 • řezem v podpaží (nyní méně oblíbený pro řadu nevýhod).

Implantát se dá v prsu uložit buď pod prsní sval (nejčastěji), nebo pod prsní žlázu.
O konkrétním výběru optimálního implantátu jakož i operačním přístupu a uložení implantátů se rozhoduje individuálně již při předoperační konzultaci s operatérem, kdy rozhoduje představa klientky, morfologie hrudního koše a zdravotní aspekty (například nepřiměřená velikost váha implantátů může způsobit bolesti zad a omezit sportovní aktivity). Lze vyzkoušet i tzv. sizery, které dají lepší představu o finální velikosti.

Pooperační režim

V pooperačním období doma monitorujte denně tělesnou teplotu (ta může zakolísat po operaci do 37,5C normálně) přibývající bolestivost v operační ráně, eventuálně přibývající otok, objemovou změnu, nebo zarudnutí – při těchto známkách a v případě jakýchkoliv pochybností o průběhu hojení, anebo komplikací volejte  sestru/operatéra (SMS, ev MMS)na telefonní čísla, která obdržíte při propuštění. Pijte dostatek tekutin a užívejte léky dle ordinace lékaře. Dodržujte pohybový rekonvalescentní režim. Ten spolu s dostatkem tekutin je přirozenou prevencí TEN (tromboembolické nemoci).
1. a 2. týden: Po operaci je na prsou elastický obvaz nebo speciální podprsenka včetně elastického pásu přes prsa.

 • Tu až do převazu nesundávejte.
 • Ležet můžete pouze na zádech, ne na boku nebo břiše.
 • Vyhněte se předklonům a všem pohybovým aktivitám, kdy se zvyšuje puls a tlak krevní.
 • Nezdvihejte paže výše než do úrovně ramen.
 • Po cca týdnu se lze osprchovat, vždy pečlivě vysušte oblast jizvy.

Další období: Pocit napětí, otoky a někdy i modřiny jsou normálním průvodním jevem, obvykle zmizí do 2 –  3 týdnů.

 • V té době lze též začít nosit sportovní podprsenku a provádět tlakové masáže jizvy.
 • Kolem cca 4 týdnů můžete začít spát na boku.
 • Citlivost kolem jizvy se obnoví až po několika měsících.
 • Opalování je možné až po úplném vyblednutí jizvy / dříve jen po jejím zakrytí nebo aplikaci opalovacího krému s ochranným faktorem 50/.
 • Mírné zvětšení prsu po operaci, určitá asymetrie, někdy ne úplně ideální tvar po operaci může být normální, přechodný a většinou do 3-6 měsíců se vše upraví.

Finální estetický výsledek lze hodnotit nejdříve po 8 týdnech. V té době již lze ležet i na břiše.
Při propuštění obdržíte Legitimaci nositele cizího tělesa, kterou pečlivě uschovejte a předkládejte vždy při vyšetřeních v oblasti hrudníku. Po operaci se také doporučuje jednou ročně navštívit mamologickou poradnu, kde si necháte vyšetřit prsy.

Rizika a komplikace

 • Pečlivě dbáme, abychom udělali operační zákrok maximálně bezpečný a s nejnižšími riziky možných komplikací, které se i přes veškerou naši snahu mohou vzácně vyskytnout.
 • Pooperační krvácení.  Ve výjimečných případech je nutné provést operační revizi. Ta nemá vliv na výsledný efekt operace, pouze prodlouží nutné pooperační léčení. Ve výjimečných případech si krvácení může vynutit podání krevní transfuze.
  Infekce. V případě infekce je nutné podávání antibiotik, eventuálně drenáž rány. Někdy též vyjmutí implantátu na dobu několika měsíců.
 • Nekróza – odumření části kůže. Tu  je pak nutné operačně odstranit.
 • Alergie na léky, dezinfekční prostředky, na anestetika, na šicí materiál.
 • Plicní embolie.
 • Nápadné jizvy (široké, hypertrofické, keloidní)
 • Kapsulace – opouzdření implantátu. Tělo reaguje na přítomnost cizího tělesa – implantátu jeho opouzdřováním. Normálně je pouzdro tenké jako igelitový sáček, při jeho dalším ztlušťování se mění tvar psu, prso je bolestivé a hrozí až ruptura implantátu. Tuto komplikaci je nutné řešit chirurgicky. Děje se dle světových statistik v 5% případů.
 • Ruptura implantátu. Může se stát při působení nepřiměřeného násilí na hrudní koš, nebo stářím implantátu. Nutná chirurgická výměna.
 • Bottoming prsou – implantát svojí váhou klesne pod úroveň podprsní rýhy. Nutné chirurgické řešení.
 • Zvlnění implantátu, jeho hmatatelnost – tam, kde není dostatek vlastní tkáně kryjící implantát
 • Tekutina kolem implantátu – je reakcí těla na implantát.
 • Problémy při kojení – se vyskytují vzácně a při periareolárním přístupu (dvorcem) pouze.
 • Výraznější objemová anebo tvarová asymetrie prsou.
 • Nedokonalý výsledek zákroku.

Délka operace

Operace obvykle trvá asi 1 hodinu

Typ anestezie

Zákrok se provádí v celkové anestezii. Více v informovaném souhlasu s podáním celkové anestezie.

Délka hospitalizace

Krátkodobá hospitalizace, většinou jednodenní.

Známky po výkonu

 • Dočasné: bolestivost, otoky, modřiny, pocit napětí prsou a svírání hrudníku, necitlivost kůže, změna citlivosti dvorců a bradavek.
 • Trvalé: jizvy, snížená citlivost kolem jizev. Přirozená asymetrie prsou. Nutnost výměny implantátů po jejich opotřebení (cca 10 – 15 let).

Jak dlouho to vydrží?

Výměna implantátů je nutná většinou 10 – 15 let po augmentaci. Výjimečně může operační výsledek vydržet kratší anebo i delší dobu, záleží na mnoha okolnostech.


Objednejte se na
nezávaznou konzultaci

+420 725 852 657 Kontaktní formulář