Navigace

Gynekomastie


Redukce mužských prsou je velmi pochopitelný zákrok, který navrací mužům jejich důstojnost.

Zpět na Zákroky na prsou

Doba hojení a omezení pracovní schopnosti

 • Domácí rekonvalescentní režim - 1 – 7 dní
 • Lehká (kancelářská) práce – cca 1 týden.
 • Lehké fyzické aktivity – nejdříve po 2 týdnech
 • Zcela bez omezení – za 8 týdnů.

Indikace k zákroku

Z různých příčin (dědičnost, hormonální dysbalance apod), někdy též etiologie zůstává nejasná, dojde k abnormálnímu zvětšení mužských prsou. Podmínkou správné indikace  chirurgického zákroku je endokrinologické vyšetření a ultrazvukové vyšetření prsní žlázy.

Na zvětšení mužských prsou se podílí v různé míře dvě tkáně: zvětšená prsní žláza a zmnožená tuková tkáň přední strany hrudníku. Z toho vyplývají i možnosti chirurgického řešení. Pokud jde o tukovou tkáň pouze pak stačí korigovat liposukcí. Nejběžnější situace však vyžaduje kromě liposukce i redukci prsní žlázy z řezu kolem dvorce. Spíše výjimečně se redukuje prsní žláza pouze.

Režim před výkonem

 • Jedná se o plánovanou operaci – zamyslete se proto nad jejím optimálním načasováním (v době kdy jste zdráv, dostatečná časová rezerva na rekonvalescenci).
 • Před operací absolvujete předoperační vyšetření. Jeho rozsah určuje indikující lékař s přihlédnutím k Vašemu zdravotnímu stavu.  Vyšetření si můžete zařídit sami u svého lékaře, nebo Vám je zprostředkuje naše klinika.
 • Věnujte pozornost možnosti provedení  předoperačního genetického vyšetření stanovujícího dispozici k onemocnění poruchy krvácivosti a srážlivosti. Toto vyšetření ukáže před operací, zda má pacient zvýšený sklon k trombózám a embolii a zda, a v jakém rozsahu se má provést antitrombotická prevence. Lze objednat u nás.
 • Nejméně 14 dní před zákrokem vysaďte léky, ovlivňující krevní srážlivost (antikoagulancia, léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou, např Aspirin, Anopyrin a další další léky obsahující látku ibuprofenum, dále i vitaminové preparáty (vit C, E a další). Omezte kouření a konzumaci alkoholických nápojů na minimum.

 • Dále telefonicky informujte sestru/lékaře o jakékoliv změně zdravotního stavu, která nastala v období od Vaší poslední návštěvy do zákroku (včetně nachlazení, hrozících menses v době zákroku, apod).
 • Pár dní před operací jezte lehkou, nenadýmavou stravu.
 • Před vlastní operací dodržujte Pokyny pro klienty před plánovaným operačním zákrokem  podstoupeným v celkové  anestezii, zvláště pak dodržte dobu lačnění – bez jídla pití a kouření. Tyto pokyny od nás obdržíte v písemné podobě.
 • Před výkonem znovu informujte lékaře nebo sestru o případných alergických reakcích a závažných onemocněních, pro které jste léčen.

Operační postup

Nejprve vyznačíme na hrudníku inkriminované tukové nadbytky. Dále infiltrujeme oblast určenou k odsávání  tumescentním roztokem – speciální tekutinou, která kromě jiného obsahuje místní anestetikum a léky způsobující tzv. vasokonstrikci – minimalizující kapilární krvácení a možnost budoucích modřin. Z tzv periareolárního řezu (kolem dvorce) redukujeme prsní žlázu. V případě výraznějšího kožního nadbytku redukujeme kůži za cenu šikmé nebo T jizvy přes prso. Poté se provádí liposukce z několika incizí – vpichů se speciální kanylou (kanylami) šetrně odsaje tuková tkáň. Ihned po skončení operace nasazujeme speciální kompresní prádlo.

Pooperační režim

V pooperačním období doma monitorujte denně tělesnou teplotu (ta může zakolísat po operaci do 37,5C normálně) přibývající bolestivost v operační ráně, eventuálně přibývající otok, objemovou změnu, nebo zarudnutí – při těchto známkách a v případě jakýchkoliv pochybností o průběhu hojení, anebo komplikací volejte  sestru/operatéra (SMS/ MMS) na telefonní čísla, která obdržíte při propuštění. Pijte dostatek tekutin a užívejte léky dle ordinace lékaře. Dodržujte pohybový rekonvalescentní režim. Ten spolu s dostatkem tekutin je přirozenou prevencí TEN (tromboembolické nemoci).
1. – 3. týden: Po operaci je na hrudníku elastický návlek, nebo stahovací pás.

 • Ten až do převazu nesundávejte.
 • Nesmíte ležet na hrudníku.
 • Vyhněte se všem pohybovým aktivitám, kdy se zvyšuje puls a tlak krevní.
 • Po cca týdnu, výjimečně i dříve se lze osprchovat, vždy pečlivě vysušte oblast jizev.
 • Po osprchování hned znovu aplikujte kompresivní prádlo.

Další období: Pocit napětí, otoky a někdy i modřiny jsou normálním průvodním jevem, obvykle zmizí do 2 –  3 týdnů. 

 • Kolem cca 3 týdne můžete postupně odkládat kompresivní návlek.
 • Citlivost kolem jizev se obnoví až po několika měsících.
 • Opalování je možné až po úplném vyblednutí jizev / dříve jen po jejím zakrytí nebo aplikaci opalovacího krému s ochranným faktorem 50/.
 • Mírný otok operovaných oblastí, určitá asymetrie, někdy ne úplně ideální tvar po operaci může být normální, přechodný a většinou do 3-6 měsíců se vše upraví.

Finální estetický výsledek lze tedy hodnotit až s delším odstupem.

Rizika a komplikace

 • Pečlivě dbáme, abychom udělali operační zákrok maximálně bezpečný a s nejnižšími riziky možných komplikací, které se i přes veškerou naši snahu mohou vzácně vyskytnout.
 • Pooperační krvácení, modřiny a podlitiny.
 • Infekce. V případě infekce je nutné dlouhodobé podávání antibiotik.
 • Nekróza.
 • Alergie na léky, náplast, dezinfekční prostředky, na anestetika, na šicí materiál.
 • Plicní embolie, trombóza žilní .
 • Nadměrná ztráta tekutin s celkovou reakcí organismu, vedoucí k těžkému stavu až  k šoku.
 • Nápadné jizvy (široké, hypertrofické, keloidní) .
 • Trvalá necitlivost  dvorce a celé oblasti prsou.
 • Nerovnosti a asymetrie, uvolnění kůže, pomerančová kůže.
 • Nedokonalý výsledek zákroku. Nutnost opakovaného zákroku.

Délka operace

Obvykle 1 – 2 hodiny

Typ anestezie

Zákrok se provádí v lokální anestezii tumescentním roztokem pokud jde o liposukci pouze, v ostatních případech v celkové anestezii.

Délka hospitalizace

Jednodenní hospitalizace, výjimečně ambulatně ( minimální rozsah zákroku v lokální anestezii).

Známky po výkonu

 • Dočasné: modřiny, zarudnutí, otok, pocit napětí, necitlivost kůže, svědění, pálení, bolestivost při pohybu, vytékání tumescentní tekutiny z liposukčních incizí. Mezi méně časté vedlejší efekty operace patří viditelná místa incizí a otok trvající i několik týdnů.
 • Trvalé: jizvy, snížená citlivost dvorce i celé oblasti prsou. Mírná asymetrie prsou (většinou dáno asymetrií prsních svalů u praváků/leváků).

Jak dlouho to vydrží?

Výsledek je trvalý


Objednejte se na
nezávaznou konzultaci

+420 725 852 657 Kontaktní formulář