Navigace

Liposukce podbradku


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer…

Zákroky na hlavě

Doba hojení a omezení pracovní schopnosti

Indikace k zákroku

Tento typ zákroku do určité míry zbavuje svého nositele podbradku. Výsledek závisí na tom, zdali je podbradek anatomicky způsoben hlavně nadbytečnou tukovou tkání, anebo se na tupém úhlu mezi krkem a dolní čelistí podílí i ostatní anatomické struktury. Proto existuje i několik různých postupů jak dosáhnout optimálního výsledku.

  • Pokud je nadbytek způsoben tukem pouze při dobré elasticitě kůže, pak je liposukce dobře indikována  (detaily viz kapitola liposukce)
  • Pokud je výrazný tukový nadbytek doprovázen povolenou kůží krku, lze zvolit radiofrekvenční (nebo laserem asistovanou) liposukci, která kůži částečně dovypne
  • Pokud jde o celkové povolení všech anatomických struktur krku – většinou se tak děje s příbývajícím věkem – pak doporučuji neck lift
  • Pokud  jde o povolení kůže pouze  pak existuje několik méně výhodných postupů jak toto řešit – bude vysvětleno při konzultaci dle konkrétní anatomické situace

Režim před výkonem

Operační postup

Pooperační režim

Rizika a komplikace


Objednejte se na
nezávaznou konzultaci

+420 777 000 721 Kontaktní formulář