Navigace

Syndrom karpálního tunelu


Uvolnění nervus medianus v zápěstí.

Chirurgie ruky

Doba hojení a omezení pracovní schopnosti

 • Domácí rekonvalescentní režim 1– 2 týdny
 • Lehká (kancelářská) práce – po cca 14 dnech
 • Možná zátěž ruky ne dříve než za měsíc
 • Zcela bez omezení – za cca 6 týdnů při normálním průběhu hojení.

Indikace k zákroku

Tento typ zákroku řeší útisk mediálního nervu v oblasti karpálního tunelu v zápěstí. To se projevuje noční bolestivostí, brněním, omezením citlivosti a oslabením jemné motoriky, což významně omezuje funkci ruky. Klinickou diagnózu upřesňuje EMG vyšetření, které současně určuje stupeň útisku nervu

Režim před výkonem

 • Jedná se o plánovanou operaci – zamyslete se proto nad jejím optimálním načasováním (v době kdy jste zdráv/a, mimo menses, dostatečná časová rezerva na rekonvalescenci).
 • Před operací absolvujete předoperační vyšetření. Jeho rozsah určuje indikující lékař s přihlédnutím tytu anestezie a Vašemu zdravotnímu stavu.  Vyšetření si můžete zařídit sami u svého lékaře, nebo Vám je zprostředkuje naše klinika.
 • Nejméně 14 dní před zákrokem vysaďte léky, ovlivňující krevní srážlivost (antikoagulancia, léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou, např Aspirin, Anopyrin a další další léky obsahující látku ibuprofenum, dále i vitaminové preparáty (vit C, E a další). Omezte kouření a konzumaci alkoholických nápojů na minimum.

 • Dále telefonicky informujte sestru/lékaře o jakékoliv změně zdravotního stavu, která nastala v období od Vaší poslední návštěvy do zákroku (včetně nachlazení, hrozících menses v době zákroku, apod).
 • Před výkonem znovu informujte lékaře nebo sestru o případných alergických reakcích a závažných onemocněních (např. vysoký krevní tlak), pro které jste léčen/a.

Operační postup

Z řezu ve dlani pronikáme do oblasti zevního ústí karpálního tunelu, který otevíráme v celém rozsahu až do oblasti zápěstí a tím uvolňujeme nerv z jeho útisku.  Operace se většinou provádí v tzv. bezkrevnosti – za použití turniketu, který zaškrtí zápěstí, což značně zpřehledňuje operační pole při zákroku.

Pooperační režim

Zajistěte si pooperační doprovod. Zvolte oblečení s volným rukávem – ruka bude s velkým obvazem. Neohýbejte v žádném případě ruku v zápěstí. Nejdůležitější je udržovat operovanou ruku ve zvýšené poloze – elevaci. Proto jí noste v šátkovém závěsu, pokládejte do zvýšené polohy i když sedíte a do postele pokládejte ruku vedle sebe na polštáře tak, aby operovaná ruky byla vždy výše než trup. Ruku několikrát denně položte na cca 10 – 15 min na hlavu, aby tak došlo ke snížení otoku. V pooperačním období doma monitorujte následující: zda obvaz kolem ruky není příliš těsný – utažený a prsty nejsou   oteklé, dále denně tělesnou teplotu (ta může zakolísat po operaci do 37,5C normálně) přibývající otok  prstů a bolestivost ruky, nebo zarudnutí – při těchto známkách a v případě jakýchkoliv pochybností o průběhu hojení, anebo komplikací volejte  sestru/operatéra (SMS) na telefonní čísla, která obdržíte při propuštění. Pijte dostatek tekutin a užívejte léky dle ordinace lékaře. Dodržujte pohybový rekonvalescentní režim a operovanou rukou neprovádějte žádné činnosti.

Frekvence ambulantních převazů určuje individuální potřeba každého operanta.  Stehy budou odstraněny 14 dní od operace.
V dalších 14 dnech je nutná rehabilitace ruky, kterou provádíte dle instrukcí lékaře, eventuálně docházíte na rehabilitaci.

Bezprostředně po zákroku dojde k úlevě od bolesti. Návrat citlivosti – regenerace nervu normálně trvá déle než 3 měsíce a často není úplný – záleží na délce a stupni útisku nervu a jeho schopnosti následné regenerace.

Rizika a komplikace

 • Pečlivě dbáme, abychom udělali operační zákrok maximálně bezpečný a s nejnižšími riziky možných komplikací, které se i přes veškerou naši snahu mohou vyskytnout.
 • Pooperační krvácení.  V opravdu výjimečných případech je nutné provést operační revizi. Ta nemá vliv na výsledný efekt operace, pouze prodlouží nutné pooperační léčení.
 • Infekce měkkých tkání. V tomto případě je nutné podat antibiotika.
 • Porucha inervace – snížení citlivosti prstů.
 • Alergie na léky, náplast, dezinfekční prostředky, na anestetika, na šicí materiál.
 • Tuhá jizva obemykající znovu nerv a vyžadující další chirurgický zákrok.

Délka operace

Cca 20 min.

Typ anestezie

Anestezie zápěstním blokem, při kterém Vám lékař aplikuje lokální anestetikum v oblasti zápěstí.

Délka hospitalizace

Obvykle ambulantně, výjimečně s jednodenní hospitalizací.

Známky po výkonu

 • Dočasné: modřiny, otok, necitlivost, svědění, zarudnutí.
 • Trvalé: jizva ve dlani .

Jak dlouho to vydrží?

Trvale.


Objednejte se na
nezávaznou konzultaci

+420 777 000 721 Kontaktní formulář