Navigace

Plastika valů vnitřních stehen


Plastika valů vnitřních stehen.

Zpět na Končetiny

Doba hojení a omezení pracovní schopnosti

  • Domácí rekonvalescentní režim - 2 týdny
  • Lehká (kancelářská) práce – po týdnu
  • Lehké fyzické aktivity – nejdříve po 3 týdnech
  • Zcela bez omezení – za 8 týdnů.

Indikace k zákroku

Tento typ zákroku řeší kožní a tukové nadbytky vnitřní strany stehen, které způsobují tření končetin o sebe v tomto místě. K tomu dochází nejčastěji v důsledku kolísání váhy anebo dojde k uvolnění s přibývajícím věkem. Určitou roli může hrát i dědičná dispozice. Na povolení vnitřních stehen se v různé míře podílí uvolněná kůže s omezenou elasticitou a dále pak úbytek nebo opačně zesílená vrstva podkožního tuku. Posledním faktorem negativně ovlivňujícím vzhled stehen je i objemový úbytek svalové hmoty.  Účelem operace je náprava výše uvedených problémů. Pokud je problémem objem stehen pouze při dobré elasticitě kůže, lze řešit liposukcí pouze a ne plastikou valů.  Indikace k zákroku je jednak estetická, ale i zdravotní – omezení mobility pacienta, časté kožní problémy v důsledku tření vnitřních stehen, apod.

Režim před výkonem

Jedná se o plánovanou operaci – zamyslete se proto nad jejím optimálním načasováním (v době kdy jste zdráva, mimo menses, dostatečná časová rezerva na rekonvalescenci).

Před operací absolvujete předoperační vyšetření. Jeho rozsah určuje indikující lékař s přihlédnutím k Vašemu zdravotnímu stavu.  Vyšetření si můžete zařídit sami u svého lékaře, nebo Vám je zprostředkuje naše klinika.

Věnujte pozornost možnosti provedení  předoperačního genetického vyšetření stanovujícího dispozici k onemocnění poruchy krvácivosti a srážlivosti. Toto vyšetření ukáže před operací, zda má pacientka zvýšený sklon k trombózám a embolii a zda, a v jakém rozsahu se má provést antitrombotická prevence. Lze objednat u nás.

Nejméně 14 dní před zákrokem vysaďte léky, ovlivňující krevní srážlivost (antikoagulancia, léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou, např Aspirin, Anopyrin a další další léky obsahující látku ibuprofenum, dále i vitaminové preparáty (vit C, E a další). Omezte kouření a konzumaci alkoholických nápojů na minimum.

Dále telefonicky informujte sestru/lékaře o jakékoliv změně zdravotního stavu, která nastala v období od Vaší poslední návštěvy do zákroku (včetně nachlazení, hrozících menses v době zákroku, apod).

Pár dní před operací jezte lehkou, nenadýmavou stravu.

Před vlastní operací dodržujte Pokyny pro klienty před plánovaným operačním zákrokem / vyšetřením podstoupeným v celkové  anestezii, zvláště pak dodržte dobu lačnění – bez jídla pití a kouření. Tyto pokyny od nás obdržíte v písemné podobě.

Před výkonem znovu informujte lékaře nebo sestru o případných alergických reakcích a závažných onemocněních, pro které jste léčen/a. Dále znovu informujte o případném užívání antikoncepce. 

Operační postup

Po předchozím vyměření a naplánování odstraňujeme nadbytečnou kůži včetně podkožního tuku na vnitřní straně paže v rozsahu mezi loktem a podpažím.  Jsou zde dvě hlavní chirurgické varianty:

  1. Rozsáhlá srpkovitá excize na vnitřní straně stehna s jizvou v třísle směřující až do gluteální rýhy
  2. V případech kde je nutná i obvodová redukce stehen pak k předchozímu přibývá ještě jizva po celé délce vnitřní strany stehna. Tamtéž vzniknou i někdy nápadné pooperační jizvy. O konkrétním výběru optimální operační techniky se rozhoduje individuálně již při předoperační konzultaci s operatérem.

 

Pooperační režim

V pooperačním období doma monitorujte denně tělesnou teplotu (ta může zakolísat po operaci do 37,5C normálně) přibývající bolestivost v operační ráně, eventuálně přibývající otok, objemovou změnu, nebo zarudnutí – při těchto známkách a v případě jakýchkoliv pochybností o průběhu hojení, anebo komplikací volejte  sestru/operatéra (SMS/ MMS) na telefonní čísla, která obdržíte při propuštění. Pijte dostatek tekutin a užívejte léky dle ordinace lékaře. Dodržujte pohybový rekonvalescentní režim. Ten spolu s dostatkem tekutin je přirozenou prevencí TEN (tromboembolické nemoci).

  1. – 2. týden: Po operaci je na pažích elastický návlek. Ten až do převazu nesundávejte. Vyhněte se nadměrnému ohýbaní v kolenou a omezte pohyb v kyčlích. Vyhněte se těžší práci a zátěži dolních končetin. Dále se vyhněte všem pohybovým aktivitám, kdy se zvyšuje puls a tlak krevní. Po několika dnech – dle doporučení operatéra se lze osprchovat, vždy pečlivě vysušte oblast jizvy. Po osprchování hned znovu aplikujte kompresivní prádlo. V dalším průběhu hodně větrejte oblast slabin a dbejte o zvýšenou hygienu v této oblasti.

Další období: Pocit napětí, otoky a někdy i modřiny jsou normálním průvodním jevem, obvykle zmizí do 2 –  3 týdnů.  V té době lze též začít s prováděním tlakových masáží jizev, ev. dále o jizvy pečovat dle instrukcí lékaře. Citlivost kolem jizev se obnoví až po několika měsících. Opalování je možné až po úplném vyblednutí jizev / dříve jen po jejím zakrytí nebo aplikaci opalovacího krému s ochranným faktorem 50/. Mírný otok stehen a určitá asymetrie, někdy ne úplně ideální tvar po operaci může být normální, přechodný a většinou do 3-6 měsíců se vše upraví. Finální estetický výsledek lze tedy hodnotit až s delším časovým odstupem.

Rizika a komplikace

Pečlivě dbáme, abychom udělali operační zákrok maximálně bezpečný a s nejnižšími riziky možných komplikací, které se i přes veškerou naši snahu mohou vzácně vyskytnout. Preventivně podáváme antibiotika, nízkomolekulární heparin a rána je drenována, plus další opatření.

Pooperační krvácení.  Ve výjimečných případech je nutné provést operační revizi. Ta nemá vliv na výsledný efekt operace, pouze prodlouží nutné pooperační léčení. Ve výjimečných případech si krvácení může vynutit podání krevní transfuze.

Infekce. V případě infekce je nutné dlouhodobé podávání antibiotik, eventuálně drenáž rány.

Nekróza – odumření části kůže. Tu  je pak nutné operačně odstranit.

Alergie na léky, dezinfekční prostředky, na anestetika, na šicí materiál.

Tzv. serom – volná jantarová sterilní tekutina v ráně – většinou se stane při nedodržování pooperačního režimu. Nutno často opakovaně punktovat.

Plicní embolie, trombóza žilní .

Nápadné jizvy (široké, hypertrofické, keloidní) jsou u této operace s častějším výskytem ( dle světových statistik cca 5 – 8 %).

Trvalá necitlivost kolem jizvy na vnitřní straně stehna.

Objemová asymetrie stehen a nerovnosti kontury stehen.

Nedokonalý výsledek zákroku.

Délka operace

Obvykle 2 – 3 hodiny

Typ anestezie

Zákrok se provádí v celkové anestezii. Více v informovaném souhlasu s podáním celkové anestezie.

Délka hospitalizace

Většinou 1 – 3 dny.

Známky po výkonu

Dočasné: bolestivost při pohybu, otoky, modřiny, pocit napětí stehen a dolních končetin, necitlivost kůže.

Trvalé: jizvy, snížená citlivost kolem jizev. Mírná objemová asymetrie stehen i umístění jizev – ta nejčastěji koresponduje s existující předoperační asymetrií.

 


Objednejte se na
nezávaznou konzultaci

+420 725 852 657 Kontaktní formulář