Navigace

Brachioplastika


Tento typ zákroku řeší kožní a tukové nadbytky vnitřní strany paží.

Zpět na Končetiny

Doba hojení a omezení pracovní schopnosti

  • Domácí rekonvalescentní režim - 2 týdny
  • Lehká (kancelářská) práce – po týdnu
  • Lehké fyzické aktivity – nejdříve po 3 týdnech
  • Zcela bez omezení – za 8 týdnů.

Indikace k zákroku

Tento typ zákroku řeší kožní a tukové nadbytky vnitřní strany paží. K tomu dochází nejčastěji v důsledku hubnutí anebo dojde k uvolnění paží s přibývajícím věkem. Určitou roli může hrát i dědičná dispozice. Na povolení paží se v různé míře podílí uvolněná kůže s omezenou elasticitou a dále pak úbytek nebo opačně zesílená. vrstva podkožního tuku. Posledním faktorem negativně ovlivňujícím vzhled paží je i objemový úbytek svalové hmoty. Účelem operace je náprava výše uvedených problémů. Pokud je problémem objem paží pouze při dobré elasticitě kůže, lze řešit liposukcí pouze a ne brachioplastikou.

Režim před výkonem

Jedná se o plánovanou operaci – zamyslete se proto nad jejím optimálním načasováním (v době kdy jste zdráva, mimo menses, dostatečná časová rezerva na rekonvalescenci).

Před operací absolvujete předoperační vyšetření. Jeho rozsah určuje indikující lékař s přihlédnutím k Vašemu zdravotnímu stavu.  Vyšetření si můžete zařídit sami u svého lékaře, nebo Vám je zprostředkuje naše klinika.

Věnujte pozornost možnosti provedení  předoperačního genetického vyšetření stanovujícího dispozici k onemocnění poruchy krvácivosti a srážlivosti. Toto vyšetření ukáže před operací, zda má pacientka zvýšený sklon k trombózám a embolii a zda, a v jakém rozsahu se má provést antitrombotická prevence. Lze objednat u nás.

Nejméně 14 dní před zákrokem vysaďte léky, ovlivňující krevní srážlivost (antikoagulancia, léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou, např Aspirin, Anopyrin a další další léky obsahující látku ibuprofenum, dále i vitaminové preparáty (vit C, E a další). Omezte kouření a konzumaci alkoholických nápojů na minimum.

Dále telefonicky informujte sestru/lékaře o jakékoliv změně zdravotního stavu, která nastala v období od Vaší poslední návštěvy do zákroku (včetně nachlazení, hrozících menses v době zákroku, apod).

Pár dní před operací jezte lehkou, nenadýmavou stravu.

Před vlastní operací dodržujte Pokyny pro klienty před plánovaným operačním zákrokem / vyšetřením podstoupeným v celkové  anestezii, zvláště pak dodržte dobu lačnění – bez jídla pití a kouření. Tyto pokyny od nás obdržíte v písemné podobě.

Před výkonem znovu informujte lékaře nebo sestru o případných alergických reakcích a závažných onemocněních, pro které jste léčen/a. Dále znovu informujte o případném užívání antikoncepce. 

Operační postup

Po předchozím vyměření a naplánování odstraňujeme nadbytečnou kůži včetně podkožního tuku na vnitřní straně paže v rozsahu mezi loktem a podpažím. V oblasti podpaží  zakončujeme dle situace buď T  řezem nebo Z plastikou.  Tamtéž vzniknou  i pooperační jizvy.  O konkrétním výběru optimální operační techniky se rozhoduje individuálně již při předoperační konzultaci s operatérem.

 

Pooperační režim

V pooperačním období doma monitorujte denně tělesnou teplotu (ta může zakolísat po operaci do 37,5C normálně) přibývající bolestivost v operační ráně, eventuálně přibývající otok, objemovou změnu, nebo zarudnutí – při těchto známkách a v případě jakýchkoliv pochybností o průběhu hojení, anebo komplikací volejte  sestru/operatéra (SMS/ MMS) na telefonní čísla, která obdržíte při propuštění. Pijte dostatek tekutin a užívejte léky dle ordinace lékaře. Dodržujte pohybový rekonvalescentní režim. Ten spolu s dostatkem tekutin je přirozenou prevencí TEN (tromboembolické nemoci).

  1. – 2. týden: Po operaci je na pažích elastický návlek. Ten až do převazu nesundávejte. Vyhněte se ohýbaní v loktech a omezte pohyb v ramenním kloubu. Vyhněte se těžší práci a zátěži horních končetin. Dále se vyhněte všem pohybovým aktivitám, kdy se zvyšuje puls a tlak krevní. Po cca týdnu se lze osprchovat, vždy pečlivě vysušte oblast jizvy. Po osprchování hned znovu aplikujte kompresivní prádlo.

Další období: Pocit napětí, otoky a někdy i modřiny jsou normálním průvodním jevem, obvykle zmizí do 2 –  3 týdnů.  V té době lze též začít s prováděním tlakových masáží jizev, ev. dále o jizvy pečovat dle instrukcí lékaře. Citlivost kolem jizev se obnoví až po několika měsících. Opalování je možné až po úplném vyblednutí jizev / dříve jen po jejím zakrytí nebo aplikaci opalovacího krému s ochranným faktorem 50/. Mírný otok paží a určitá asymetrie, někdy ne úplně ideální tvar po operaci může být normální, přechodný a většinou do 3-6 měsíců se vše upraví. Finální estetický výsledek lze tedy hodnotit  až s  delším časovým odstupem.

Rizika a komplikace

Délka operace

Obvykle 2  hodiny

Typ anestezie

Zákrok se provádí v celkové anestezii. Více v informovaném souhlasu s podáním celkové anestezie.

Délka hospitalizace

Většinou 1 – 3 dny.

Známky po výkonu

Dočasné: bolestivost při pohybu, otoky předloktí a rukou, modřiny, pocit napětí paží, necitlivost kůže.

Trvalé: jizvy, snížená citlivost kolem jizev. Mírná  objemová asymetrie paží i umístění jizev – ta nejčastěji koresponduje s existující předoperační asymetrií.

Jak dlouho to vydrží?

Operace přinese trvalé zlepšení stavu. Nezabrání však dalším projevům stárnutí.


Objednejte se na
nezávaznou konzultaci

+420 725 852 657 Kontaktní formulář