Navigace

Méně časté zákroky


Autotransplantace vlastní tukové tkáně - odběr tukové tkáně šetrnou liposukcí a jeho přemístění tam, kde chybí objem.

Zpět na Body conturing

Doba hojení a omezení pracovní schopnosti

  • Dle typu výkonu, více informací se dozvíte při konzultaci.

Indikace k zákroku

Tento typ zákroku řeší objemový nedostatek v cílové oblasti (například prsou, nebo obličeje) autotransplantací tukové tkáně z dárcovské oblasti. Někdy též řeší objemový nadbytek v dárcovské oblasti. Účelem operace je tedy náprava výše uvedených problémů

Režim před výkonem

Dle typu výkonu, více informací se dozvíte při konzultaci.

Operační postup

Dle typu výkonu, více informací se dozvíte při konzultaci.

Pooperační režim

Dle typu výkonu, více informací se dozvíte při konzultaci.

Rizika a komplikace

Dle typu výkonu, více informací se dozvíte při konzultaci.

Délka operace

Dle typu výkonu, více informací se dozvíte při konzultaci.

Typ anestezie

Dle typu výkonu, více informací se dozvíte při konzultaci.

Délka hospitalizace

Dle typu výkonu, více informací se dozvíte při konzultaci.

Známky po výkonu

Dle typu výkonu, více informací se dozvíte při konzultaci.

Jak dlouho to vydrží?

Dle typu výkonu, více informací se dozvíte při konzultaci.


Objednejte se na
nezávaznou konzultaci

+420 725 852 657 Kontaktní formulář