K operaci se připravte podle předoperačních pokynů – v případě nedodržení Vám hrozí odložení operačního zákroku. Dodržte prosím čas plánovaného nástupu na kliniku.

V den zákroku – několik praktických rad.

 • Před Vaší operací se prosím osprchujte a umyjte si vlasy.
 • V den své operace si oblékněte oblečení, které je pohodlné a snadno svléknutelné/obléknutelné – se zvláštním ohledem na operovanou oblast těla.
 • Ženám se v den operace nedoporučuje brát si obutí na  vysokém podpatku. Pokud chcete, vezměte si s sebou pár přezůvek, jinak jsou u nás k dispozici jednorázové pantofle.
 • Pokud zůstáváte v nemocnici přes noc, přineste si veškeré nezbytné toaletní potřeby a oblečení na noc.
 • Před operací si prosím sundejte veškeré šperky. Toto se vztahuje i na případný veškerý piercing. Informujte sestru, pokud se domníváte, že to není možné splnit.
 • Pro ženy: ujistěte se, že Vaše nehty neobsahují lak a akrylátové nehty (na rukou i nohou). V den operace také nemějte na pleti žádný make-up nebo jakékoliv krémy. Pokud máte dlouhé vlasy, svažte je prosím dozadu měkkou vlasovou gumičkou.
 • V den operace si prosím doneste do nemocnice veškeré předepsané léky, které v dané době užíváte. Váš anesteziolog je může chtít vidět.
 • Při příjezdu na kliniku odevzdejte sestře výsledky předoperačních vyšetření  (pokud je ještě nemá), poté Vám bude ukázán Váš pokoj nebo jednodenní operační zařízení a obdržíte instrukce ohledně funkcí v pokoji včetně vyvolávacího systému sestry.
 • Sestra Vás přijme a připraví Vás pro operaci.
 • S Vaším souhlasem pořídíme předoperační fotografie pro založení do  Vaší lékařské dokumentace.
 • Navštíví Vás operatér, aby se definitivně odsouhlasil rozsah zákroku a eventuálně zodpověděl všechny dotazy.
 • Dostanete k podpisu informovaný souhlas s operací. Neváhejte se v tuto chvíli dotázat na cokoliv, co Vám není jasné.
 • Navštíví Vás Anesteziolog, který Vás bude uspávat, aby vyhodnotil Váš všeobecný zdravotní stav, potvrdil s Vámi veškeré léky, které v dané době užíváte a posoudil veškerá možná rizika.  Vysvětlí Vám jak bude anestezie i pooperační období probíhat, zodpoví Vaše dotazy a  podepíšete informovaný souhlas s anestezií.
 • Zdravotní sestra Vás poté připraví do odpovídajícího oděvu a doprovodí Vás na operační sál. Po operaci se probudíte ještě na sále, kde budete pod dohledem lékaře a sestry. Dále budete převezeni na oddělení, kde budete opět pod zvýšeným dohledem zdravotnického personálu.  Převážná většina našich sester má vysokoškolské vzdělání ve svém oboru.
 • Během Vaší přítomnosti v nemocnici je k dispozici Váš anesteziolog, operatér nebo jiný službu mající lékař kliniky. Personál kliniky je vycvičen v resuscitačních a nouzových technikách. Pokud máte specifické dotazy ohledně řešení krizových situací, kterákoliv sestra Vám ráda pomůže.
 • Zdvořile požadujeme, abyste Vy a Vaše návštěvy v rámci kliniky nekouřili.
 • Návštěvy pacientů na klinice jsou vítány. Avšak ocenili bychom, kdyby návštěvy proběhly mezi 8:00 až 21:00. Z bezpečnostních důvodů prosím vyžadujte, aby se Vaši návštěvníci vždy nahlásili u ošetřující sestry.

Propuštění

Pokud jste v den operace pod sedativy nebo po celkové anestezii, bude nezbytné zařídit si dospělou osobu, aby Vás dopravila domů a zůstala s Vámi 24 hodin.

 • Před propuštěním z nemocnice Vás navštíví, eventuálně provede převaz Váš operatér a naordinuje  veškeré léky ( analgetika, léky zmírňující otok, ev podporující hojení, antibiotika) nebo lékařské prostředky (kompresivní návleky, speciální pooperační prádlo, obvazy), které si musíte vzít domů. Neváhejte se v tuto chvíli zeptat sestry nebo operatéra na cokoliv, pokud máte jakékoliv nejasnosti. Zdravotní sestra Vás bude informovat, jaká opatření musíte dodržovat, abyste udrželi ránu nebo obvazy v čistotě a vyhnuli se tak nežádoucím komplikacím v podobě infekce nebo špatnému hojení rány. Dodržujte prosím tyto pokyny důkladně. Většinou dostanete informaci, že musíte udržovat obvazy suché a intaktní.
 • Při propuštění obdržíte písemnou propouštěcí zprávu. Ta je určena Vašemu praktickému nebo ošetřujícímu lékaři. Je na vás, jestli si nepřejete informovat svého praktického lékaře, kopii si ponecháte. Váš operatér doporučuje, abyste svého obvodního lékaře informovali. Pokud poskytnete kontaktní údaje Vašeho praktického lékaře, kopii zprávy mu rádi zašleme.
 • Po propuštění z nemocnice neváhejte v případě jakýchkoliv pochybností nebo problémů kontaktovat plastickou sestru,  v případě potřeby i  Vašeho operatéra ( tel/SMS) na telefonních číslech, která obdržíte při propuštění.
 • Máme za cíl poskytovat vysoce kvalitní služby našim pacientům a jsme rádi za Vaše zpětné vazby nebo za zpětnou vazbu od Vaší rodiny nebo přátel. Pokud jste přesvědčeni, že služby a péče, které jste obdrželi, nesplnily Vaše očekávání, kontaktujte prosím plastickou sestru, operatéra nebo vedení  kliniky. Pokud máte stížnost, je nejlepší učinit ji co nejdříve je to možné, aby bylo možné záležitost vyřešit efektivním způsobem.
 • Pokud jste spokojeni, můžete se o tuto zkušenost podělit nejen s námi, ale i svými přáteli. Osobně dělám všechno pro to a velmi preferuji, když další pacienti přijdou na základě dobrých zkušeností jejich přátel, to je pro mě tou nejlepší reklamou.