Cena každého zákroku je závazně dána ceníkem každého pracoviště.
Cena je stanovena vždy individuálně při konzultaci a to podle skutečného rozsahu zákroku. V ceníku je většinou dán rozsah od  – do a cena obvyklá.
Na konci konzultace obdržíte tzv. cenový plán – transparentní kalkulaci jednotlivých položek zákroku a to včetně hospitalizace, speciálního prádla, léků apod.  Toto je cena konečná a závazná.
Způsob úhrady a storno podmínky jsou dány předpisy jednotlivých pracovišť. Obecně lze říci, že pokud operaci odložíte ze zdravotních důvodů a včas se omluvíte, nedojde k žádným finančním ztrátám na Vaší straně. V opačném případě můžete být penalizováni propadnutím části zálohy.