Navigace

Temporální lift


Tento zákrok v několika chirurgických modifikacích dokáže elegantně vyřešit jak pokleslou zevní část obočí tak i vrásčitou kůži spánkové krajiny. Provádí se buď samostatně anebo v kombinaci s blefaroplatikou či faceliftem.

Zpět na Zákroky na hlavě

Doba hojení a omezení pracovní schopnosti

 • Domácí rekonvalescentní režim : 1 týden
 • Lehká (kancelářská) práce – nejdříve po týdnu
 • Lehké fyzické aktivity – nejdříve po 14 dnech
 • Zcela bez omezení – za 6 týdnů.

Indikace k zákroku

Tento typ zákroku patří mezi tzv. omlazující – rejuvenační zákroky. Operace řeší projevy stárnutí v oblasti spánkové krajiny a zevní části obočí typicky se projevující uvolněním kůže a vráskami spánkové krajiny a poklesem zevní části obočí. K tomu dochází obvykle mezi 45 – 65 rokem života. Často však záleží na celé řadě dalších faktorů a pro správnou indikaci k operaci je určující spíše lokální nález na obličeji než věk. Vždy individuálně zvažujeme projevy stárnutí, typ obličeje, kvalitu tkání a další faktory a dle nálezu přizpůsobujeme jinak standartní operační postup.

Režim před výkonem

 • Jedná se o plánovanou operaci – zamyslete se proto nad jejím optimálním načasováním (v době kdy jste zdráv/a, mimo menses, dostatečná časová rezerva na rekonvalescenci).
 • Před operací absolvujete předoperační vyšetření. Jeho rozsah určuje indikující lékař s přihlédnutím k Vašemu zdravotnímu stavu.  Vyšetření si můžete zařídit sami u svého lékaře, nebo Vám je zprostředkuje naše klinika.
 • Věnujte pozornost možnosti provedení  předoperačního genetického vyšetření stanovujícího dispozici k onemocnění poruchy krvácivosti a srážlivosti. Toto vyšetření ukáže před operací, zda má pacient zvýšený sklon k trombózám a embolii a zda, a v jakém rozsahu se má provést antitrombotická prevence. Lze objednat u nás.
 • Nejméně 14 dní před zákrokem vysaďte léky, ovlivňující krevní srážlivost (antikoagulancia, léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou, např Aspirin, Anopyrin a další další léky obsahující látku ibuprofenum, dále i vitaminové preparáty (vit C, E a další). Omezte kouření a konzumaci alkoholických nápojů na minimum.

 • Dále telefonicky informujte sestru/lékaře o jakékoliv změně zdravotního stavu, která nastala v období od Vaší poslední návštěvy do zákroku (včetně nachlazení, hrozících menses v době zákroku, apod).
 • Před vlastní operací dodržujte Pokyny pro klienty před plánovaným operačním zákrokem / vyšetřením podstoupeným v anestezii, zvláště pak dodržte dobu lačnění – bez jídla pití a kouření. Tyto pokyny od nás obdržíte v písemné podobě.
  Před operací je vhodné si umýt vlasy. K zákroku se dostavit bez nalíčení a bez šperků.
 • Před výkonem znovu informujte lékaře nebo sestru o případných alergických reakcích a závažných onemocněních, pro které jste léčen/a.

Operační postup

Principiálně z řezu  ve vlasaté části hlavy asi 4 cm dlouhého uvolňujeme preparací v podkoží směrem dolů kůži spánkové krajiny a nad zevní částí obočí. Po uvolnění vytahujeme uvolněnou kůži směrem vzhůru a v žádané poloze přišíváme za tkáň fascie, mírně redukujeme nadbytečnou kůži ve vlasaté části hlavy.

Pooperační režim

V pooperačním období doma monitorujte denně tělesnou teplotu (ta může zakolísat po operaci do 37,5C normálně) přibývající bolestivost v operační ráně, eventuálně přibývající otok, objemovou změnu, nebo zarudnutí – při těchto známkách a v případě jakýchkoliv pochybností o průběhu hojení, anebo komplikací volejte  sestru/operatéra (SMS/ MMS) na telefonní čísla, která obdržíte při propuštění. Pijte dostatek tekutin a užívejte léky dle ordinace lékaře. Dodržujte pohybový rekonvalescentní režim. Ten spolu s dostatkem tekutin je přirozenou prevencí TEN (tromboembolické nemoci).
1. týden: Po operaci je na hlavě elastický obvaz .

 • Dodržujte pohybový rekonvalescentní režim.
 • Pokud ležíte, pak na zádech, s hlavou ve zvýšené poloze (buď na 2 polštářích, nebo polohovací podhlavník), anebo v polosedě.
 • Pijte dostatek tekutin a  užívejte léky dle ordinace lékaře.
 • Vyhněte se předklonům a všem pohybovým aktivitám, kdy se zvyšuje puls a tlak krevní.
 • Otoky – nejčastěji v oblasti kolem očí, můžete zmírnit studenými obklady přikládanými během několika prvních dní.

2. týden: Lze umýt vlasy nedráždivým / nejlépe dětským/ šamponem. 

 • Dále můžete mýt vlasy třeba každý den. Stehy ve vlasaté části hlavy se odstraňují 10. – 14. den.
 • Na konci druhého týdne lze se souhlasem lékaře trvale sejmout obvaz.
 • Otoky a někdy i modřiny jsou normálním průvodním jevem, obvykle zmizí do 2 –  3 týdnů.
 • Stejně tak pocit tahu, napětí a snížená citlivost oblasti spánku a čela jsou normální.
 • Citlivost se obnoví až po několika měsících.
 • Během prvních 2 měsíců neprovádějte kosmetické masáže v oblasti, kde byla provedena operace.

Finální estetický výsledek lze hodnotit nejdříve po 6 týdnech. Vlasy lze barvit po 6 týdnech.

Rizika a komplikace

 • Pečlivě dbáme, abychom udělali operační zákrok maximálně bezpečný a s nejnižšími riziky možných komplikací, které se i přes veškerou naši snahu mohou vzácně vyskytnout.
 • Pooperační krvácení.  Ve výjimečných případech je nutné provést operační revizi. Ta nemá vliv na výsledný efekt operace, pouze prodlouží nutné pooperační léčení.
 • Infekce. V případě infekce je nutné podávání antibiotik, eventuálně drenáž rány.
 • Nekróza – odumření části kůže. Tu  je pak nutné operačně odstranit.
 • Porucha inervace čela. Může dojít k porušení větve lícního  nervu zásobujícího  svaly čela a tím k poruše mimiky. Tato komplikace je naprosto ojedinělá. Během preparace kůže a podkoží může dojít k poruše sensitivních nervů a k výpadku citlivosti části kůže čela, eventelně i nad jizvou ve vlasaté části hlavy.
 •  Alergie na léky, náplast, dezinfekční prostředky, na anestetika, na šicí materiál.
 •  Plicní embolie.
 • Nápadné jizvy (široké, hypertrofické), posun a změna tvaru hranice vlasů, vypadávání vlasů kolem jizvy.
 • Nerovnosti a asymetrie čela a obočí, které nebyly přítomny před operací.
 • Nedokonalý výsledek zákroku.

Délka operace

Obvykle cca 1 hodinu

Typ anestezie

Místní anestezie v kombinaci s analgosedací. Více v informovaném souhlase s podáním anestezie.

Délka hospitalizace

Obvykle 1 den

Známky po výkonu

 • Dočasné: Otoky, modřiny, pocit napětí a svírání obličeje, necitlivost spánku a čela, mírná asymetrie, menší kožní řasy na čele, zvýšené padání vlasů.
 • Trvalé: jizvy, snížená citlivost kolem jizev a nad nimi, mírný posun vlasové hranice.

Jak dlouho to vydrží?

Záleží na kvalitě měkkých tkání obličeje průměrně 6 až 8 let.


Objednejte se na
nezávaznou konzultaci

+420 725 852 657 Kontaktní formulář