Navigace

Facelift


Facelift – Rhytidectomy. Klasický zákrok řeší projevy stárnoucího obličeje.

Galerie zákroku Zpět na Zákroky na hlavě

Doba hojení a omezení pracovní schopnosti

 • Domácí rekonvalescentní režim : 1- 2 týdny
 • Lehká (kancelářská) práce – nejdříve po týdnu
 • Lehké fyzické aktivity – nejdříve po 14 dnech
 • Zcela bez omezení – za 6 týdnů.

Indikace k zákroku

Tento typ zákroku patří mezi tzv. omlazující – rejuvenační zákroky. Operace řeší  projevy stárnutí obličeje a krku typicky se projevující   sníženou elasticitou kůže a uvolněním měkkých tkání, nadbytku tkáně při okraji dolní čelisti, poklesu koutků ústních s vráskou směrem dolů (marionette line) a  prohloubení nasolícní rýhy, jakož i projevy stárnutí dalších partií obličeje. K tomu dochází typicky mezi 45 – 65 rokem života. Často však záleží na celé řadě dalších faktorů  a pro správnou indikaci k operaci je určující spíše lokální nález na obličeji než věk. Vždy individuálně zvažujeme projevy stárnutí,  typ obličeje, kvalitu tkání a další faktory a dle nálezu přizpůsobujeme jinak standartní  operační postup.

Režim před výkonem

 • Jedná se o plánovanou operaci – zamyslete se proto nad jejím optimálním načasováním (v době kdy jste zdráv/a, mimo menses, dostatečná časová rezerva na rekonvalescenci).
 • Před operací absolvujete předoperační vyšetření. Jeho rozsah určuje indikující lékař s přihlédnutím k Vašemu zdravotnímu stavu.  Vyšetření si můžete zařídit sami u svého lékaře, nebo Vám je zprostředkuje naše klinika.
 • Věnujte pozornost možnosti provedení  předoperačního genetického vyšetření stanovujícího dispozici k onemocnění poruchy krvácivosti a srážlivosti. Toto vyšetření ukáže před operací, zda má pacient zvýšený sklon k trombózám a embolii a zda, a v jakém rozsahu se má provést antitrombotická prevence. Lze objednat u nás.
 • Nejméně 14 dní před zákrokem vysaďte léky, ovlivňující krevní srážlivost (antikoagulancia, léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou, např Aspirin, Anopyrin a další další léky obsahující látku ibuprofenum, dále i vitaminové preparáty (vit C, E a další). Omezte kouření a konzumaci alkoholických nápojů na minimum.

 • Dále telefonicky informujte sestru/lékaře o jakékoliv změně zdravotního stavu, která nastala v období od Vaší poslední návštěvy do zákroku (včetně nachlazení, hrozících menses v době zákroku, apod).
 • Před vlastní operací dodržujte Pokyny pro klienty před plánovaným operačním zákrokem / vyšetřením podstoupeným v anestezii, zvláště pak dodržte dobu lačnění – bez jídla pití a kouření. Tyto pokyny od nás obdržíte v písemné podobě.
  Před operací je vhodné si umýt vlasy. K zákroku se dostavit bez nalíčení a bez šperků.
 • Před výkonem znovu informujte lékaře nebo sestru o případných alergických reakcích a závažných onemocněních, pro které jste léčen/a.

Operační postup

Principiálně redukujeme nadbytečnou kůži, případně tuk a upevňujeme svaly a povázku mimických svalů (SMASS- superficial musculoaponeurotic system). Operační řez a tedy výsledná jizva je vedena  z vlasaté části spánkové krajiny, pokračuje těsně před boltcem a dále za ušním boltcem pokračuje opět do vlasaté části zátylku. Základní operační postup lze dále doplnit i o chirurgické řešení některých specifických problémů – například o liposukci v oblasti podbradku, uvolnění nasolícní rýhy, doplnění chybějícího objemu tukovým autotransplantátem, atd.  S ohledem na finální estetický výsledek je výhodou všechny tyto dodatečné zákroky provést v jedné operační době. Toto je vždy předem diskutováno s klientem.

Pooperační režim

V pooperačním období doma monitorujte denně tělesnou teplotu (ta může zakolísat po operaci do 37,5C normálně) přibývající bolestivost v operační ráně, eventuálně přibývající otok, objemovou změnu, nebo zarudnutí – při těchto známkách a v případě jakýchkoliv pochybností o průběhu hojení, anebo komplikací volejte  sestru/operatéra (SMS, ev MMS)na telefonní čísla, která obdržíte při propuštění. Pijte dostatek tekutin a užívejte léky dle ordinace lékaře. Dodržujte pohybový rekonvalescentní režim. Ten spolu s dostatkem tekutin je přirozenou prevencí TEN (tromboembolické nemoci).
1. týden: Po operaci je na hlavě elastický obvaz nebo ohlávka.

 • Pokud ležíte, pak na zádech, s hlavou ve zvýšené poloze (buď na 2 polštářích, nebo polohovací podhlavník), anebo v polosedě.
 • Vyhněte se předklonům a všem pohybovým aktivitám, kdy se zvyšuje puls a tlak krevní.  Otoky můžete zmírnit studenými obklady přikládanými během několika prvních dní.

2. týden: Lze sejmout ohlávku a dle instrukcí lékaře ji dále nenosit.

 • Operační rány se můžou ponechat bez obvazu pokud jste v domácím prostředí. Lze umýt vlasy nedráždivým / nejlépe dětským/ šamponem.
 • Dále můžete mýt vlasy třeba každý den. Stehy ve vlasaté části hlavy se odstraňují 10. – 14. den. Otoky a někdy i modřiny jsou normálním průvodním jevem, obvykle zmizí do 2 –  3 týdnů.
 • Stejně tak pocit tahu, napětí a snížená citlivost tváří a krku jsou normální. Citlivost se obnoví až po několika měsících.
 • Během prvních 2 měsíců neprovádějte kosmetické masáže obličeje. Opalování je možné až po úplném vyblednutí jizvy / dříve jen po jejím zakrytí nebo aplikaci opalovacího krému s ochranným faktorem 50/.

Finální estetický výsledek lze hodnotit nejdříve po 6 týdnech. Vlasy lze barvit po 6 týdnech.

Rizika a komplikace

 • Pečlivě dbáme, abychom udělali operační zákrok maximálně bezpečný a s nejnižšími riziky možných komplikací, které se i přes veškerou naši snahu mohou vzácně vyskytnout.
 • Pooperační krvácení.  Ve výjimečných případech je nutné provést operační revizi. Ta nemá vliv na výsledný efekt operace, pouze prodlouží nutné pooperační léčení. Ve výjimečných případech si krvácení může vynutit podání krevní transfuze.
 • Infekce. V případě infekce je nutné podávání antibiotik, eventuálně drenáž rány.
 • Nekróza – odumření části kůže. Tu  je pak nutné operačně odstranit.
 • Porucha inervace obličeje. Může dojít k porušení větví lícního  nervu zásobujícího  svaly obličeje a tím k poruše mimiky. Tato komplikace je naprosto ojedinělá. Během preparace kůže a podkoží může dojít k poruše sensitivních nervů a k výpadku citlivosti části kůže anebo ušního boltce.
 • Alergie na léky, náplast,  dezinfekční prostředky, na anestetika, na šicí materiál.
 • Plicní embolie.
 • Nápadné jizvy (široké, hypertrofické, keloidní), posun a změna tvaru hranice vlasů, vypadávání vlasů kolem jizvy.
 • Nerovnosti a asymetrie obličeje, které nebyly přítomny před operací.
 • Nedokonalý výsledek zákroku.

Délka operace

Obvykle 2 – 4 hodiny

Typ anestezie

Místní anestezie v kombinaci s analgosedací anebo celkovou anestezií. Více v informovaném souhlase s podáním anestezie.

Délka hospitalizace

Obvykle 1-2 dny

Známky po výkonu

 • Dočasné: Otoky, modřiny, pocit napětí a svírání obličeje, necitlivost před boltcem,přesušená kůže, zvýšené padání vlasů.
 • Trvalé: jizvy, snížená citlivost kolem jizev, posun vlasové hranice, u mužů posun hranice vousů za boltec.

Jak dlouho to vydrží?

Záleží na kvalitě a váze měkkých tkání obličeje průměrně 6 až 8 let, u štíhlejších i 12 let.


Objednejte se na
nezávaznou konzultaci

+420 725 852 657 Kontaktní formulář