Navigace

Browlift


Pozvednutí obočí nás zbaví často zachmuřeného a ustaraného výrazu, i když jinak stárnutí snášíme dobře. Často se kombinuje nebo navazuje na blefaroplastiku.

Zpět na Zákroky na hlavě

Doba hojení a omezení pracovní schopnosti

 • Domácí rekonvalescentní režim cca 5 dní
 • Lehká (kancelářská) práce a fyzické aktivity – nejdříve po týdnu
 • Zcela bez omezení – za cca 3 týdny.

Indikace k zákroku

Oblast očí včetně obočí je nejdůležitějším estetickým podcelkem obličeje, kde se brzy projevují známky stárnutí. Tento typ zákroku patří mezi tzv. omlazující – rejuvenační zákroky. Typicky dochází k posunutí přirozené linie obočí směrem dolů, zvláště pak v oblasti její zevní části, což působí unaveným a ustaraným dojmem a též má vliv na pozici a únavu horních víček. K tomu dochází cca mezi 35 – 65 rokem života. Tento zákrok se často kombinuje s blefaroplastikou, vždy též záleží na celé řadě dalších faktorů a pro správnou indikaci k operaci je určující spíše lokální nález v této estetické oblasti než věk. Vždy individuálně zvažujeme projevy stárnutí, typ obličeje, kvalitu tkání a další faktory a dle nálezu přizpůsobujeme jinak standartní operační postupy – viz klikněte na operační postup.

Režim před výkonem

 • Jedná se o plánovanou operaci – zamyslete se proto nad jejím optimálním načasováním (v době kdy jste zdráv/a, mimo menses, dostatečná časová rezerva na rekonvalescenci).
 • Před operací absolvujete předoperační vyšetření. Jeho rozsah určuje indikující lékař s přihlédnutím tytu anestezie a Vašemu zdravotnímu stavu.  Vyšetření si můžete zařídit sami u svého lékaře, nebo Vám je zprostředkuje naše klinika.
 • Nejméně 14 dní před zákrokem vysaďte léky, ovlivňující krevní srážlivost (antikoagulancia, léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou, např Aspirin, Anopyrin a další další léky obsahující látku ibuprofenum, dále i vitaminové preparáty (vit C, E a další). Omezte kouření a konzumaci alkoholických nápojů na minimum.
 • Dále telefonicky informujte sestru/lékaře o jakékoliv změně zdravotního stavu, která nastala v období od Vaší poslední návštěvy do zákroku (včetně nachlazení, hrozících menses v době zákroku, apod).

 • Pokud se rozhodnete pro zákrok v analgosedaci pak před vlastní operací dodržujte Pokyny pro klienty před plánovaným operačním zákrokem / vyšetřením podstoupeným v anestezii, zvláště pak dodržte dobu lačnění – bez jídla pití a kouření. Tyto pokyny od nás obdržíte v písemné podobě.
 • K zákroku se dostavte bez nalíčení.
 • Před výkonem znovu informujte lékaře nebo sestru o případných alergických reakcích a závažných onemocněních (např. vysoký krevní tlak), pro které jste léčen/a. Dále znovu informujte o všech onemocněních oka, zvláště glaukomu očního.

Operační postup

Principiálně jde o pozdvihnutí linie obočí do její původní výšky. Toho lze docílit několika možnými operačními postupy. Nejvhodnější postup určuje lokální nález, jakož i eventuální další přidružené plánované výkony, které mohou pozici obočí ovlivnit (např. foreheadlift, temporální lift, facelift, nebo i blefaroplastika současně) a dále i přání klienta. Pokud řešíme samostatně, máme na výběr z následujících metod:

 • 1. lift obočí aplikací Botoxu  (viz. separátní infosouhlas)
 • 2. lift obočí aplikací Botoxu  nitěmi (viz. separátní infosouhlas)
 • 3. direktní lift obočí – srpkovitá excize kůže těsně při horní zevní hranici obočí s utažením – plikací podkožní tkáně. Hlavní výhoda – jednoduchost, hlavní nevýhoda – zanechá jizvy na viditelném místě)
 • 4. lifting obočí z přístupu jizvou horního víčka (hlavní výhoda – současná operace s blefaroplastikou horních víček a jedním přístupem se vyřeší 2 problémy, hlavní nevýhoda – nejde to technicky s dobrým výsledkem ve všech případech – vhodnost tohoto postupu vysvětlí indikující lékař při konzultaci
 • 5. lifting obočí pomocí speciálních háčků – Endotine ( výhody – jednoduchost, nevýhody cena)
 • 6. Lifting obočí  s jizvou u vlasové hranice – pretrichiální lift. Jednoduchý a efektní zákrok, avšak s rizikem patrné jizvy.
 • 7. lifting obočí v rámci jiných zákroků: Temporálního liftu anebo liftu čela.

Pooperační režim

Zajistěte si pooperační doprovod. S sebou vezměte sluneční brýle. V pooperačním období doma monitorujte denně tělesnou teplotu (ta může zakolísat po operaci do 37,5C normálně) přibývající bolestivost v oblasti obočí víček a čela, nebo zarudnutí – při těchto známkách a v případě jakýchkoliv pochybností o průběhu hojení, anebo komplikací volejte  sestru/operatéra (SMS, ev MMS) na telefonní čísla, která obdržíte při propuštění. Pijte dostatek tekutin a užívejte léky dle ordinace lékaře. Dodržujte pohybový rekonvalescentní režim. Ten spolu s dostatkem tekutin je přirozenou prevencí TEN (tromboembolické nemoci).
1. týden: Po operaci jsou jizvy přelepené papírovou náplastí.

 • Pečlivě přikládejte  studené obklady cca prvních  5 dní.
 • Pokud ležíte, pak na zádech, s hlavou ve zvýšené poloze (buď na 2 polštářích, nebo polohovací podhlavník), anebo v polosedě.
 • Vyhněte se předklonům a všem pohybovým aktivitám, kdy se zvyšuje puls a tlak krevní.
 • Minimalizujte čtení, sledování televize a práci na počítači po celý první pooperační týden.

2. týden:  Po vyjmutí stehů (pokud je potřeba) cca kolem 7 pooperačního dne noste venku sluneční brýle.

 • Oblast očí můžete opatrně mýt – bez tahání za kůži kolem jizev. Lze se vší opatrností promašťovat jizvy, líčení víček je zakázáno. Otoky a někdy i modřiny jsou normálním průvodním jevem, obvykle zmizí do 2 –  3 týdnů.
 • Stejně tak pocit tahu, napětí a snížená citlivost v operované oblasti jsou normální.
 • 3. týden: tlakové masáže okrajových částí jizev, promašťování jizev a možné líčení.
 • Během prvních 6 týdnů nepoužívejte kontaktní čočky, neprovádějte kosmetické masáže obličeje. Opalování je možné až po úplném vyblednutí jizvy / dříve jen po jejím zakrytí slunečními brýlemi nebo aplikaci opalovacího krému s ochranným faktorem 50/.

Finální estetický výsledek lze hodnotit nejdříve po 6 týdnech.

Rizika a komplikace

 • Pečlivě dbáme, abychom udělali operační zákrok maximálně bezpečný a s nejnižšími riziky možných komplikací, které se i přes veškerou naši snahu mohou v případě browliftu velmi vzácně vyskytnout.
 • Pooperační  infekce. V tomto případě je nutné podat antibiotika .
 • Pooperační krvácení.  V opravdu výjimečných případech je nutné provést operační revizi. Ta nemá vliv na výsledný efekt operace, pouze prodlouží nutné pooperační léčení.
 • Porucha inervace – snížení citlivosti čela.
 • Poškození čelní větve lícního nervu s následnou poruchou mimiky čela.
 • Alergie na cizí materiál (háčky), léky, náplast, dezinfekční prostředky, na anestetika, na šicí materiál.
 • Nápadné jizvy, nerovnosti a asymetrie obočí, která nebyla přítomna před operací.(Tento stav se v drtivé většině sám časem upraví)
 • Visibilita nebo hmatatelnost háčků Endotine v oblasti těsně nad obočím.
 • Nedokonalý výsledek zákroku.

Délka operace

30 – 90 minut

Typ anestezie

Místní anestezie (v den zákroku se normálně nasnídejte) anebo místní anestezie v kombinaci s analgosedací. Pro tuto komfortnější variantu více v informovaném souhlasu s podáním anestezie.

Délka hospitalizace

Běžně ambulantně pokud jde o zákrok v lokální anestezii,  s několikahodinovým doležením pokud je zákrok v analgosedaci, spíše ve výjimečných případech jednodenní hospitalizace

Známky po výkonu

 • Dočasné: modřiny, otok, necitlivost, svědění, zarudnutí, slzení
 • Trvalé: jizvy, které mohou být viditelné; mírná asymetrie v kontextu s celkovou přirozenou asymetrií obličeje

Jak dlouho to vydrží?

Záleží na kvalitě měkkých tkání obličeje a váze a uvolnění čela, průměrně však 6 až 10 let.


Objednejte se na
nezávaznou konzultaci

+420 725 852 657 Kontaktní formulář