Navigace

Blefaroplastika


Projevy stárnutí kolem nejdůležitějšího estetického podcelku obličeje elegantně řeší operace horních/dolních víček. Pro svůj efekt a nízká rizika patří mezi nejčastěji prováděné zákroky vůbec.

Video Galerie zákroku Zpět na Zákroky na hlavě

Doba hojení a omezení pracovní schopnosti

 • Domácí rekonvalescentní režim 5 – 7 dní
 • Lehká (kancelářská) práce a fyzické aktivity – nejdříve po týdnu
 • Zcela bez omezení – za cca 3 týdny

Indikace k zákroku

Oblast očí je nejdůležitějším estetickým podcelkem obličeje, kde se většinou nejdříve projevují známky stárnutí. Tento typ zákroku patří mezi tzv. omlazující – rejuvenační zákroky. Typicky se v oblasti horních víček vytvoří kožní nadbytky, které jsou problémem zprvu estetickým, později i funkčním (pocit unavených očí, zmenšení úhlu periferního vidění). V oblasti dolních víček pak vytváří dojem unavených očí kromě nadbytečné kůže hlavně tukové váčky pod očima. K tomu dochází typicky mezi 35 – 65 rokem života. Často však záleží na celé řadě dalších faktorů a pro správnou indikaci k operaci je určující spíše lokální nález v oblasti víček než věk. Vždy individuálně zvažujeme projevy stárnutí, typ obličeje, kvalitu tkání a další faktory a dle nálezu přizpůsobujeme.

Režim před výkonem

 • Jedná se o plánovanou operaci – zamyslete se proto nad jejím optimálním načasováním (v době kdy jste zdráv/a, mimo menses, dostatečná časová rezerva na rekonvalescenci).
 • Před operací absolvujete předoperační vyšetření. Jeho rozsah určuje indikující lékař s přihlédnutím tytu anestezie a Vašemu zdravotnímu stavu.  Vyšetření si můžete zařídit sami u svého lékaře, nebo Vám je zprostředkuje naše klinika.
 • Nejméně 14 dní před zákrokem vysaďte léky, ovlivňující krevní srážlivost (antikoagulancia, léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou, např Aspirin, Anopyrin a další další léky obsahující látku ibuprofenum, dále i vitaminové preparáty (vit C, E a další). Omezte kouření a konzumaci alkoholických nápojů na minimum.
 • Pokud se rozhodnete pro zákrok v analgosedaci pak před vlastní operací dodržujte Pokyny pro klienty před plánovaným operačním zákrokem / vyšetřením podstoupeným v anestezii, zvláště pak dodržte dobu lačnění – bez jídla pití a kouření. Tyto pokyny od nás obdržíte v písemné podobě.

 • K zákroku se dostavte bez nalíčení.
 • Dále telefonicky informujte sestru/lékaře o jakékoliv změně zdravotního stavu, která nastala v období od Vaší poslední návštěvy do zákroku (včetně nachlazení, hrozících menses v době zákroku, apod).Pokud se rozhodnete pro zákrok v analgosedaci pak před vlastní operací dodržujte Pokyny pro klienty před plánovaným operačním zákrokem / vyšetřením podstoupeným v anestezii, zvláště pak dodržte dobu lačnění – bez jídla pití a kouření. Tyto pokyny od nás obdržíte v písemné podobě.
 • Před výkonem znovu informujte lékaře nebo sestru o případných alergických reakcích a závažných onemocněních (např. vysoký krevní tlak), pro které jste léčen/a. Dále znovu informujte o všech onemocněních oka, zvláště glaukomu očního.

Operační postup

Principiálně redukujeme nadbytečnou kůži a tukové prolapsy.  Operační řez a tedy výsledná jizva je vedena v záhybu horního očního víčka a často pokračuje ve směru vrásky zevního koutku očního. U dolních víček je uložena těsně pod linií řas – subciliárně a též s několikamilinetrovým prodloužením v zevním koutku. Základní operační postup lze dále doplnit i o chirurgické řešení některých specifických problémů – například o vyplnění kruhů pod očima právě tukovými váčky – namísto jejich redukce, atd.  S ohledem na finální estetický výsledek je výhodou všechny tyto dodatečné zákroky provést v jedné operační době. Toto je vždy předem diskutováno s klientem. Operace naopak nevyřeší vrásky v zevním koutku očním ani nezlepší oblast líčka. Nejčastěji se tato operace kombinuje s řešením pokleslého obočí.

Pooperační režim

Zajistěte si pooperační doprovod. S sebou vezměte sluneční brýle. V pooperačním období doma monitorujte denně tělesnou teplotu (ta může zakolísat po operaci do 37,5C normálně) přibývající bolestivost víček, nebo zarudnutí – při těchto známkách a v případě jakýchkoliv pochybností o průběhu hojení, anebo komplikací volejte  sestru/operatéra (SMS, ev MMS) na telefonní čísla, která obdržíte při propuštění. Pijte dostatek tekutin a užívejte léky dle ordinace lékaře. Dodržujte pohybový rekonvalescentní režim. Ten spolu s dostatkem tekutin je přirozenou prevencí TEN (tromboembolické nemoci).

1. týden: Po operaci jsou jizvy přelepené papírovou náplastí.

 • Pečlivě přikládejte  studené obklady cca prvních  5 dní.
 • Pokud ležíte, pak na zádech, s hlavou ve zvýšené poloze (buď na 2 polštářích, nebo polohovací podhlavník), anebo v polosedě.
 • Vyhněte se předklonům a všem pohybovým aktivitám, kdy se zvyšuje puls a tlak krevní.
 • Minimalizujte čtení, sledování televize a práci na počítači po celý první pooperační týden.

2. týden:  Po vyjmutí stehů cca kolem 7 pooperačního dne noste venku sluneční brýle.

 • Oblast očí můžete opatrně mýt – bez tahání za kůži kolem jizev. Lze se vší opatrností promašťovat jizvy, líčení víček je zakázáno.
 • Otoky a někdy i modřiny jsou normálním průvodním jevem, obvykle zmizí do 2 –  3 týdnů.
 • Stejně tak pocit tahu, napětí a snížená citlivost víček jsou normální. Citlivost se obnoví až po několika měsících.

3. týden: tlakové masáže okrajových částí jizev, promašťování jizev a možné líčení.

 • Během prvních 6 týdnů nepoužívejte kontaktní čočky, neprovádějte kosmetické masáže obličeje.
 • Opalování je možné až po úplném vyblednutí jizvy / dříve jen po jejím zakrytí slunečními brýlemi nebo aplikaci opalovacího krému s ochranným faktorem 50/.

Finální estetický výsledek lze hodnotit nejdříve po 6 týdnech.

Rizika a komplikace

 • Pečlivě dbáme, abychom udělali operační zákrok maximálně bezpečný a s nejnižšími riziky možných komplikací, které se i přes veškerou naši snahu mohou v případě blefaroplastiky velmi vzácně vyskytnout.
 • Pooperační zánět spojivek, infekce. V tomto případě je nutné podat antibiotika nejčastěji ve formě očních kapek.
  Pooperační krvácení.  V opravdu výjimečných případech je nutné provést operační revizi. Ta nemá vliv na výsledný efekt operace, pouze prodlouží nutné pooperační léčení.
 • Porucha inervace – snížení citlivosti víček.
 • Alergie na léky, náplast,  dezinfekční prostředky, na anestetika, na šicí materiál.
 • Nápadné jizvy, nerovnosti a asymetrie obličeje, které nebyly přítomny před operací. ( Tyto se v drtivé většině samy časem upraví)
 • Lagophtalmus – nedovření očních víček (v drtivé většině je po operaci způsoben otokem víčka, a po odeznění otoku se sám upraví.)
 • Ectropium – vyvrácení dolního víčka (pokud se stav neupraví po vylepování víčka a masážích je nutná opravná operace)
 • Kulaté oči – změna pozice víčka (pokud se stav neupraví po vylepování víčka a masážích je nutná opravná operace)
 • Dočasně zamlžené, či dvojité vidění. V literatuře je popsáno i možné oslepnutí.
 • Nedokonalý výsledek zákroku.

Délka operace

Horní nebo dolní víčka obvykle 1hodinu, oboje dohromady obvykle 2 hodiny

Typ anestezie

Místní anestezie (v den zákroku se normálně nasnídejte) anebo místní anestezie v kombinaci s analgosedací. Pro tuto komfortnější variantu více v informovaném souhlasu s podáním anestezie.

Délka hospitalizace

Obvykle ambulantně pokud jde o zákrok v lokální anestezii, s několikahodinovým doležením pokud je zákrok v analgosedaci, spíše ve výjimečných případech jednodenní hospitalizace

Známky po výkonu

Dočasné: modřiny, otok, necitlivost, svědění, zarudnutí, slzení, světloplachost
Trvalé: jizvy v ohybu horních víček a/ nebo pod okrajem dolního víčka, které mohou být viditelné

Jak dlouho to vydrží?

Záleží na kvalitě a váze měkkých tkání a tendenci k otokům kolem víček, jakož i na pozici očního bulbu vůči očnímu důlku, průměrně však 6 až 10 let.


Objednejte se na
nezávaznou konzultaci

+420 725 852 657 Kontaktní formulář