Navigace

Miniabdominoplastika


Operace redukuje kromě nadbytečné tukové tkáně i uvolněnou kůži v podbřišku.

Zpět na Zákroky na břiše

Doba hojení a omezení pracovní schopnosti

 • Domácí rekonvalescentní režim : 3 týdny
 • Lehká (kancelářská) práce – po 4 týdnech.
 • Lehké fyzické aktivity – nejdříve po 6 týdnech
 • Zcela bez omezení – za 8 týdnů.

Indikace k zákroku

Tento typ zákroku řeší vyklenutí břišní stěny. K tomu dochází nejčastěji v důsledku těhotenství a porodu, zhubnutím anebo dojde k uvolnění břicha s přibývajícím věkem. Určitou roli může hrát i dědičná dispozice. Na vyklenutí břicha se v různé míře podílí rozestup svalové stěny břišní ve střední čáře – tzv. diastáza, dále pak zesílená vrstva podkožního tuku (zvláště v podbřišku a na bocích) dále pak uvolněná kůže s omezenou elasticitou.  Účelem operace je náprava výše uvedených problémů. Indikace má někdy kromě estetického aspektu i pohled zdravotní – přináší úlevu přetížené bederní pateři. Operace naopak nevyřeší zmnožení tzv. viscerálního tuku (uloženého uvnitř břišní dutiny mezi střevy – často u mužů) ani neposílí ochablé břišní svaly – to musí každý sám cvičením po úplném zhojení. Operace není indikována v případě dalšího plánovaného/možného těhotenství.

Režim před výkonem

 • Jedná se o plánovanou operaci – zamyslete se proto nad jejím optimálním načasováním (v době kdy jste zdráva, mimo menses, dostatečná časová rezerva na rekonvalescenci).
 • Před operací absolvujete předoperační vyšetření. Jeho rozsah určuje indikující lékař s přihlédnutím k Vašemu zdravotnímu stavu.  Vyšetření si můžete zařídit sami u svého lékaře, nebo Vám je zprostředkuje naše klinika.
 • Věnujte pozornost možnosti provedení  předoperačního genetického vyšetření stanovujícího dispozici k onemocnění poruchy krvácivosti a srážlivosti. Toto vyšetření ukáže před operací, zda má pacientka zvýšený sklon k trombózám a embolii a zda, a v jakém rozsahu se má provést antitrombotická prevence. Lze objednat u nás.
 • Nejméně 14 dní před zákrokem vysaďte léky, ovlivňující krevní srážlivost (antikoagulancia, léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou, např Aspirin, Anopyrin a další další léky obsahující látku ibuprofenum, dále i vitaminové preparáty (vit C, E a další). Omezte kouření a konzumaci alkoholických nápojů na minimum.

 • Dále telefonicky informujte sestru/lékaře o jakékoliv změně zdravotního stavu, která nastala v období od Vaší poslední návštěvy do zákroku (včetně nachlazení, hrozících menses v době zákroku, apod).
 • Pár dní před operací jezte lehkou, nenadýmavou stravu.
 • Před vlastní operací dodržujte Pokyny pro klienty před plánovaným operačním zákrokem / vyšetřením podstoupeným v celkové  anestezii, zvláště pak dodržte dobu lačnění – bez jídla pití a kouření. Tyto pokyny od nás obdržíte v písemné podobě.
  Před výkonem znovu informujte lékaře nebo sestru o případných alergických reakcích a závažných onemocněních, pro které jste léčen/a. Dále znovu informujte o případném užívání antikoncepce.

Operační postup

Existuje několik operačních postupů, které řeší tento problém. Cílem je individuálně vybrat takovou operační techniku, která daný problém co nejšetrněji vyřeší. Určujícím faktorem je při tom rozestup přímých břišních svalů, síla podkožního tuku a stupeň uvolnění nadbytečné kůže. Z toho vyplývá i nutnost operačních řezů – jizev.

 • 1. Nejmírnějším řešením je tzv miniambominoplastika, která řeší hlavně problémy podbřišku. Jizva je uložena nízko v podbřišku.
 • 2. Klasická  abdominoplastika je dnes vytlačována šetrnější
 • 3. Lipoabdominoplastikou . Operační řez – jizvy jsou stejné: nízko v podbřišku a jizva zasahuje až na boky, dále je řez/ jizva kolem pupku, spíše výjimečně je nutná i vertikální jizva v podbřišku táhnoucí se až k pupku (tvar kotvy). Při lipomabdominoplastice se rozsah disekce břišní stěny redukuje po provedení liposukci nadbřišku a boků.
 • 4. Tzv. apronektomie je technika řešící morbidní obezitu, zanechává jizvy jako předchozí. Při operaci lze vyřešit současně i pupeční kýlu, dále se výjimečně může ke zpevnění svalové břišní stěny použít speciální síťka.  O konkrétním výběru optimální operační techniky se rozhoduje individuálně již při předoperační konzultaci s operatérem.

Pooperační režim

V pooperačním období doma monitorujte denně tělesnou teplotu (ta může zakolísat po operaci do 37,5C normálně) přibývající bolestivost v operační ráně, eventuálně přibývající otok, objemovou změnu, nebo zarudnutí – při těchto známkách a v případě jakýchkoliv pochybností o průběhu hojení, anebo komplikací volejte  sestru/operatéra (SMS/ MMS) na telefonní čísla, která obdržíte při propuštění. Pijte dostatek tekutin a užívejte léky dle ordinace lékaře. Dodržujte pohybový rekonvalescentní režim. Ten spolu s dostatkem tekutin je přirozenou prevencí TEN (tromboembolické nemoci).
1. – 3. týden: Po operaci je na břiše elastický návlek, stahovací pás, nebo oboje.

 • Ten až do převazu nesundávejte.
 • Ležet můžete pouze na zádech, ne na boku nebo břiše.
 • Vyhněte se ohýbaní v pase – nekrčte břišní stěnu, seďte a stůjte zpříma.
 • Posazujte se přes bok.
 • Dále se vyhněte všem pohybovým aktivitám, kdy se zvyšuje puls a tlak krevní.
 • Po cca týdnu se lze osprchovat, vždy pečlivě vysušte oblast jizvy a pupku.
 • Po osprchování hned znovu aplikujte kompresivní prádlo. Jezte lehkou nenadýmavou stravu do úplného obnovení normální činnosti střev a pravidelné stolice.

Další období: Pocit napětí, otoky a někdy i modřiny jsou normálním průvodním jevem, obvykle zmizí do 2 –  3 týdnů.

 • V té době lze též začít s prováděním tlakových masáží jizev, ev. dále o jizvy pečovat dle instrukcí lékaře.
 • Kolem cca 4 týdnů můžete začít spát na boku a postupně odkládat kompresivní návlek.
 • Citlivost kolem jizev se obnoví až po několika měsících.
 • Opalování je možné až po úplném vyblednutí jizev / dříve jen po jejím zakrytí nebo aplikaci opalovacího krému s ochranným faktorem 50/.
 • Mírný otok břicha , určitá asymetrie, někdy ne úplně ideální tvar po operaci může být normální, přechodný a většinou do 3-6 měsíců se vše upraví.

Finální estetický výsledek lze hodnotit nejdříve po 8 týdnech. V té době již lze ležet i na břiše.

Rizika a komplikace

 • Pečlivě dbáme, abychom udělali operační zákrok maximálně bezpečný a s nejnižšími riziky možných komplikací, které se i přes veškerou naši snahu mohou vzácně vyskytnout. Preventivně podáváme antibiotika, nízkomolekulární heparin a rána je drenována, plus další opatření.
 • Pooperační krvácení.  Ve výjimečných případech je nutné provést operační revizi. Ta nemá vliv na výsledný efekt operace, pouze prodlouží nutné pooperační léčení. Ve výjimečných případech si krvácení může vynutit podání krevní transfuze.
 • Infekce. V případě infekce je nutné dlouhodobé podávání antibiotik, eventuálně drenáž rány.
 • Nekróza – odumření části kůže, prsního dvorce. Tu  je pak nutné operačně odstranit.
 • Alergie na léky, dezinfekční prostředky, na anestetika, na šicí materiál.
 • Tzv. serom – volná jantarová sterilní tekutina v ráně – většinou se stane při nedodržování pooperačního režimu. Nutno často opakovaně punktovat.
 • Plicní embolie, trombóza žilní .
 • Nápadné jizvy (široké, hypertrofické, keloidní) jsou u této operace s častějším výskytem ( dle světových statistik cca 5 – 8 %).
 • Trvalá necitlivost nad jizvou podbřišku.
 • Nerovnosti břišní stěny.
 • Nedokonalý výsledek zákroku.

Délka operace

Obvykle 2 – 4 hodiny

Typ anestezie

Zákrok se provádí v celkové anestezii. Více v informovaném souhlasu s podáním celkové anestezie.

Délka hospitalizace

Většinou 1 – 3 dny.

Známky po výkonu

 • Dočasné: bolestivost při pohybu, hlavně ve střední čáře, otoky, modřiny, pocit napětí břicha, necitlivost kůže.
 • Trvalé: jizvy, snížená citlivost kolem jizev. Mírná asymetrie jizev i břišní stěny – ta koresponduje s existující předoperační asymetrií.

Jak dlouho to vydrží?

Operace přinese trvalé zlepšení stavu. Nezabrání však dalším projevům stárnutí.


Objednejte se na
nezávaznou konzultaci

+420 725 852 657 Kontaktní formulář