Navigace

Liposukce


Tato metoda je vhodná všude tam, kde hlavní a jediný problém objemné břišní stěny je nadbytečná tuková tkáň, většinou se týká partií podbřišku, kolem pupku a boků.

Zpět na Zákroky na břiše

Doba hojení a omezení pracovní schopnosti

 • Domácí rekonvalescentní režim - 1 – 7 dní
 • Lehká (kancelářská) práce – cca 1 týden.
 • Lehké fyzické aktivity – nejdříve po 2 týdnech
 • Zcela bez omezení – za 8 týdnů.

Indikace k zákroku

Liposukce je chirurgický výkon, kterým provádíme snížení podkožní tukové vrstvy odsátím určitého množství tuku v predilekčních místech na těle, kde dochází k jeho nadměrnému ukládání. Mezi typické lokality patří oblast břicha a boků, dále oblast zevních a vnitřních stehen, kolen, dále podbradek, jakož další méně frekventované lokality. Liposukce zde odstraní přebytečné množství tukových buněk a tím se trvale změní tělesné proporce postavy, které prostým hubnutím (nebo i budoucími váhovými výkyvy) nelze ovlivnit.  Liposukce však není určena k redukci váhy.

Režim před výkonem

 • Jedná se o plánovanou operaci – zamyslete se proto nad jejím optimálním načasováním (v době kdy jste zdráva, mimo menses, dostatečná časová rezerva na rekonvalescenci).
 • Před operací absolvujete předoperační vyšetření. Jeho rozsah určuje indikující lékař s přihlédnutím k Vašemu zdravotnímu stavu.  Vyšetření si můžete zařídit sami u svého lékaře, nebo Vám je zprostředkuje naše klinika.
 • Věnujte pozornost možnosti provedení  předoperačního genetického vyšetření stanovujícího dispozici k onemocnění poruchy krvácivosti a srážlivosti. Toto vyšetření ukáže před operací, zda má pacientka zvýšený sklon k trombózám a embolii a zda, a v jakém rozsahu se má provést antitrombotická prevence. Lze objednat u nás.
 • Nejméně 14 dní před zákrokem vysaďte léky, ovlivňující krevní srážlivost (antikoagulancia, léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou, např Aspirin, Anopyrin a další další léky obsahující látku ibuprofenum, dále i vitaminové preparáty (vit C, E a další). Omezte kouření a konzumaci alkoholických nápojů na minimum.

 • Dále telefonicky informujte sestru/lékaře o jakékoliv změně zdravotního stavu, která nastala v období od Vaší poslední návštěvy do zákroku (včetně nachlazení, hrozících menses v době zákroku, apod).
 • Pár dní před operací jezte lehkou, nenadýmavou stravu.
 • Před vlastní operací dodržujte Pokyny pro klienty před plánovaným operačním zákrokem / vyšetřením podstoupeným v celkové  anestezii, zvláště pak dodržte dobu lačnění – bez jídla pití a kouření. Tyto pokyny od nás obdržíte v písemné podobě.
  Před výkonem znovu informujte lékaře nebo sestru o případných alergických reakcích a závažných onemocněních, pro které jste léčen/a. Dále znovu informujte o případném užívání antikoncepce.

Operační postup

Nejprve vyznačíme na těle inkriminované tukové nadbytky. Dále infiltrujeme oblast určenou k odsávání  tumescentním roztokem – speciální tekutinou, která kromě jiného obsahuje místní anestetikum a léky způsobující tzv. vasokonstrikci – minimalizující kapilární krvácení a možnost budoucích modřin. Poté se provádí liposukce z několika incizí – vpichů pro každou oblast, kdy se speciální kanylou (kanylami) šetrně odsaje tuková tkáň. Ihned po skončení operace nasazujeme speciální kompresní prádlo.

Pooperační režim

V pooperačním období doma monitorujte denně tělesnou teplotu (ta může zakolísat po operaci do 37,5C normálně) přibývající bolestivost v operační ráně, eventuálně přibývající otok, objemovou změnu, nebo zarudnutí – při těchto známkách a v případě jakýchkoliv pochybností o průběhu hojení, anebo komplikací volejte  sestru/operatéra (SMS/ MMS) na telefonní čísla, která obdržíte při propuštění. Pijte dostatek tekutin a užívejte léky dle ordinace lékaře. Dodržujte pohybový rekonvalescentní režim. Ten spolu s dostatkem tekutin je přirozenou prevencí TEN (tromboembolické nemoci).
1. – 3. týden: Po operaci je na odběrové oblasti elastický návlek, nebo stahovací pás.

 • Ten až do převazu nesundávejte.
 • Nesmíte ležet na operovaných oblastech.
 • Vyhněte se všem pohybovým aktivitám, kdy se zvyšuje puls a tlak krevní.
 • Po cca týdnu, výjimečně i dříve se lze osprchovat, vždy pečlivě vysušte oblast jizev.
 • Po osprchování hned znovu aplikujte kompresivní prádlo.

Další období: Pocit napětí, otoky a někdy i modřiny jsou normálním průvodním jevem, obvykle zmizí do 2 –  3 týdnů.

 • Kolem cca 4 týdnů můžete postupně odkládat kompresivní návlek.
 • Citlivost kolem jizev se obnoví až po několika měsících.
 • Opalování je možné až po úplném vyblednutí jizev / dříve jen po jejím zakrytí nebo aplikaci opalovacího krému s ochranným faktorem 50/.
 • Mírný otok operovaných oblastí, určitá asymetrie, někdy ne úplně ideální tvar po operaci může být normální, přechodný a většinou do 3-6 měsíců se vše upraví.

Finální estetický výsledek tedy lze hodnotit až s časovým odstupem.

Rizika a komplikace

 • Pečlivě dbáme, abychom udělali operační zákrok maximálně bezpečný a s nejnižšími riziky možných komplikací, které se i přes veškerou naši snahu mohou vzácně vyskytnout.
 • Pooperační krvácení, modřiny a podlitiny.
 • Infekce. V případě infekce je nutné dlouhodobé podávání antibiotik.
 • Nekróza.
 • Alergie na léky, náplast, dezinfekční prostředky, na anestetika, na šicí materiál.
 • Plicní embolie, trombóza žilní .
 • Nadměrná ztráta tekutin s celkovou reakcí organismu, vedoucí k těžkému stavu až  k šoku.
 • Nápadné jizvy (široké, hypertrofické, keloidní) .
 • Trvalá necitlivost nad odběrovými oblastmi.
 • Nerovnosti a asymetrie, uvolnění kůže, pomerančová kůže, zhoršení projevů celulitidy.
 • Nedokonalý výsledek zákroku. Nutnost opakovaného zákroku.

Délka operace

Obvykle 1 – 2 hodiny, záleží na počtu lokalit a množství odsávané tukové tkáně

Typ anestezie

Zákrok se provádí v lokální anestezii tumescentním roztokem, někdy v kombinaci s analgosedací, nebo i celkovou anestezií tak, aby byl pro pacienta komfortní a zároveň šetrný. Záleží na počtu lokalit a množství odsávané tukové tkáně.

Délka hospitalizace

Ambulatně, při rozsáhlejším zákroku s krátkodobou1 denní hospitalizací.

Známky po výkonu

 • Dočasné: modřiny, zarudnutí, otok, pocit napětí, necitlivost kůže, svědění, pálení, bolestivost při pohybu, vytékání tumescentní tekutiny z liposukčních incizí. Mezi méně časté vedlejší efekty operace patří viditelná místa incizí a otok trvající i několik týdnů.
 • Trvalé: jizvy, snížená citlivost. Mírná asymetrie odsávaných oblastí.

Jak dlouho to vydrží?

Výsledek je trvalý, ale v dlouhodobém horizontu může dojít k objemovým změnám v souvislosti s kolísáním váhy a někdy je třeba i sekundární chirurgický zákrok.


Objednejte se na
nezávaznou konzultaci

+420 725 852 657 Kontaktní formulář