Navigace

Dupuytrenova kontraktura


Miniinvazivní řešení - injekční aplikací kolagenázy (Xiapex).

Zpět na Chirurgie ruky

Doba hojení a omezení pracovní schopnosti

 • Domácí rekonvalescentní režim 1-2 dny
 • Lehká (kancelářská) práce – po 2-3 dnech
 • Možná zátěž ruky po cca 7 - 14 dnech
 • Zcela bez omezení – v závislosti na otoku a nutném dlahování průměrně za 2-4 týdny

Indikace k zákroku

Ambulantní léčba Dupuytrenovy kontraktury aplikací enzymu kolagenázy

 

Indikace k zákroku:

Dupuytrenova kontraktura je onemocnění, které způsobuje ohýbání  prstů a je způsobeno abnormálně vytvořeným ztluštělým vazivovým pruhem pod kůží. Mnoho pacientů funkčně omezuje kontraktura v provádění každodenních činností, jako je například řízení, podávání rukou, sportování, otevírání sklenic, psaní na klávesnici nebo držení předmětů.

U pacientů s hmatným pruhem kontraktury je v některých případech dobrou alternativou k chirurgickému zákroku (viz jinde) ambulantně prováděná injekční aplikace Xiapexu přímo do vazivového pruhu ohýbajícího prst.

Léčivou látkou je enzym kolagenáza Clostridium histolyticum, kterou přirozeně vytváří baktérie zvaná Clostridium histolyticum. Přípravek štěpí kolagen (vazivová vlákna) ve vazivovém pruhu kontraktury, a tím napomáhá přerušení – odstranění příčiny kontraktury,  tak aby se prst/y mohl/y lépe narovnat.

Režim před výkonem

 • Jedná se o plánovaný ambulantní zákrok – zamyslete se proto nad  optimálním načasováním (v době kdy jste zdráv, dostatečná časová rezerva na rekonvalescenci).
 • Předoperační vyšetření není nutné pokud jste zdráv. V ostatních případech rozsah určuje indikující lékař.
 • Nejméně 14 dní před zákrokem vysaďte léky, ovlivňující krevní srážlivost (antikoagulancia, léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou, např Aspirin, Anopyrin a další další léky obsahující látku ibuprofenum, dále i vitaminové preparáty (vit C, E a další). Omezte kouření a konzumaci alkoholických nápojů na minimum.

{equalGrid-split}

 • Dále telefonicky informujte sestru/lékaře o jakékoliv změně zdravotního stavu, která nastala v období od Vaší poslední návštěvy do zákroku (včetně nachlazení, apod).
 • Před výkonem znovu informujte lékaře nebo sestru o případných alergických reakcích a závažných onemocněních (např. vysoký krevní tlak), pro které jste léčen/a.

Operační postup

 • První den:

Enzym je injekčně aplikován tam, kde je vazivový pruh kontraktury nejlépe přístupný. Aplikace trvá cca 10 min.

Po injekci lékař na Vaši ruku přiloží obvaz. Po dobu jednoho dne neohýbejte ani nenatahujte prsty léčené ruky. Nikdy se nesnažte samomanipulací uvolnit kontrakturu, do které byla podána injekce. Léčenou ruku mějte co možná nejvíce zvednutou až do té doby, než bude provedena procedura extenze (natažení) prstu. Aplikace je provedena ambulantně, po zákroku odcházíte domů.

 • Druhý den:

Lékař provede natažení – narovnání prstu. V drtivé většině případů to jde nad očekávání snadno – pak není nutné podání místní anestezie. Pokud je natažení bolestivé, lze tuto fázi zákroku provést alternativně v místním znecitlivění. Doba trvání cca 5-20 min.  Opravdu velmi výjimečně nedojde k takovému narušení kontrakčního pruhu, aby byla možná plná extenze. Pak je nutné s časovým odstupem zákrok opakovat.  Po extenzi prstu Vám lékař může ruku obvázat, pokud dojde k prasknutí kůže, může Vám s sebou dát dlahu, kterou budete nosit na spaní po dobu až 4 měsíců.

Pooperační režim

Zajistěte si pooperační doprovod.  V prvních dnech je nejdůležitější udržovat ošetřenou ruku ve zvýšené poloze – elevaci. Proto jí noste v šátkovém závěsu, pokládejte do zvýšené polohy i když sedíte a do postele pokládejte ruku vedle sebe na polštáře tak, aby byla vždy výše než trup. V  období po zákroku doma monitorujte otok, bolestivost a ev  modřiny a rukou neprovádějte žádné namáhavé činnosti. V případě jakýchkoliv pochybností o průběhu hojení, anebo komplikací volejte  sestru/operatéra (SMS) na telefonní čísla, která obdržíte po zákroku.

 

Tato omezení trvají obvykle 2 – 14 dní a je závislé na otoku a bolestivosti ruky.

Lékař Vám může doporučit provádět série cvičení s ohýbáním a natahováním prstu několikrát denně po dobu několika měsíců, eventuálně noční dlahování.

Rizika a komplikace

 • Jestliže je vazivový pruh, který má být léčen, spojen s kůží, je u Vás vyšší riziko rozštěpení nebo natržení kůže během léčebné procedury, při které je prst natahován a která se provádí po podání injekce přípravku Xiapex.
 • Velmi časté nežádoucí účinky: postihují více než 1 pacienta z 10:

reakce v místě injekce, jako je krvácení, bolest, otok, citlivost na dotyk a podlitiny, svědění ruky, pocity bolesti v ruce, zápěstí nebo paži, oteklé nebo zvětšené uzliny poblíž lokte nebo v podpaží, otok ruky nebo paže

 • Časté nežádoucí účinky: postihují 1 až 10 pacientů ze 100:

reakce v místě injekce, jako je například bolest, teplo, otok, přítomnost puchýře, zarudnutí kůže a/nebo vyrážka na kůži, kožní rána v místě injekce, bolesti uzlin poblíž lokte nebo v podpaží, otok a bolesti kloubů, pocit pálení, částečná ztráta citlivosti, pocity brnění nebo znecitlivění, závratě, bolesti hlavy, nevolnost, zvýšené pocení.

 • Méně časté nežádoucí účinky: postihují 1 až 10 pacientů z 1000:

ruptura (přetržení) šlachy, poranění vazů, nízký počet krevních destiček, otok očního víčka, alergická reakce, chronická bolest, nepříjemný pocit v končetině, poranění, ochrnutí končetiny, třes/chvění, mdloby, zvracení, průjem, bolesti v nadbřišku, vyrážka, ekzém, ztuhlost, vrzání kloubů,svalové stahy/křeče, svalová slabost, ztuhlost svalů a kloubů nebo nepříjemný pocit ve svalech, kostech či kloubech, pocity bolesti v tříslech, ramenech, hrudní stěně nebo šíji, otoky, horečka, celková bolest, celkový nepříjemný pocit, únava, pocity horka, malátnost, chřipkové příznaky, reakce v místě injekce včetně olupování kůže, změna zbarvení kůže, infekce, bolesti, napětí, kůže, necitlivost, podráždění kůže nebo uzlíky na kůži, strupovitost, zranění, zvýšení hladin jaterních enzymů, vzrušenost, dezorientace, podrážděnost, neklid, obtíže se spaním, dušnost, hyperventilace, zánět lymfatických cév (lymfangitida), který se projevuje jako zarudlý pruh táhnoucí se v kůži, od zánětlivého ložiska směrem k příslušné lymfatické uzlině, která může být zduřelá a bolestivá.

Délka operace

 • 1.den – cca 10 minut
 • 2.den – cca 15 minut
 • den – cca 15 minut

Typ anestezie

Bez nutnosti anestezie anebo svodná anestezie při natažení pokročilejších forem kontraktury

Délka hospitalizace

Ambulantní zákrok.

Známky po výkonu

Otok, modřiny, bolestivost, necitlivost.

Jak dlouho to vydrží?

Trvale, pokud nedojde k recidivě nebo progresi onemocnění.


Objednejte se na
nezávaznou konzultaci

+420 725 852 657 Kontaktní formulář