Navigace

Lipotransfer


Autotransplantace vlastní tukové tkáně - odběr tukové tkáně šetrnou liposukcí a jeho přemístění tam, kde chybí objem.

Zpět na Body conturing

Doba hojení a omezení pracovní schopnosti

 • Domácí rekonvalescentní režim - 1 - 2 týdny
 • Lehká (kancelářská) práce – po2 týdnech.
 • Lehké fyzické aktivity – nejdříve po 3 týdnech
 • Zcela bez omezení – za 8 týdnů.

Indikace k zákroku

Tento typ zákroku řeší objemový nedostatek v cílové oblasti (například prsou, nebo obličeje) autotransplantací tukové tkáně z dárcovské oblasti. Někdy též řeší objemový nadbytek v dárcovské oblasti. Účelem operace je tedy náprava výše uvedených problémů

Režim před výkonem

 • Jedná se o plánovanou operaci – zamyslete se proto nad jejím optimálním načasováním (v době kdy jste zdráva, mimo menses, dostatečná časová rezerva na rekonvalescenci).
 • Před operací absolvujete předoperační vyšetření. Jeho rozsah určuje indikující lékař s přihlédnutím k Vašemu zdravotnímu stavu.  Vyšetření si můžete zařídit sami u svého lékaře, nebo Vám je zprostředkuje naše klinika.
 • Věnujte pozornost možnosti provedení  předoperačního genetického vyšetření stanovujícího dispozici k onemocnění poruchy krvácivosti a srážlivosti. Toto vyšetření ukáže před operací, zda má pacientka zvýšený sklon k trombózám a embolii a zda, a v jakém rozsahu se má provést antitrombotická prevence. Lze objednat u nás.
 • Nejméně 14 dní před zákrokem vysaďte léky, ovlivňující krevní srážlivost (antikoagulancia, léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou, např Aspirin, Anopyrin a další další léky obsahující látku ibuprofenum, dále i vitaminové preparáty (vit C, E a další). Omezte kouření a konzumaci alkoholických nápojů na minimum.

 • Dále telefonicky informujte sestru/lékaře o jakékoliv změně zdravotního stavu, která nastala v období od Vaší poslední návštěvy do zákroku (včetně nachlazení, hrozících menses v době zákroku, apod).
 • Pár dní před operací jezte lehkou, nenadýmavou stravu.
 • Před vlastní operací dodržujte Pokyny pro klienty před plánovaným operačním zákrokem / vyšetřením podstoupeným v celkové  anestezii, zvláště pak dodržte dobu lačnění – bez jídla pití a kouření. Tyto pokyny od nás obdržíte v písemné podobě.
 • Před výkonem znovu informujte lékaře nebo sestru o případných alergických reakcích a závažných onemocněních, pro které jste léčen/a. Dále znovu informujte o případném užívání antikoncepce.

Operační postup

Přenos – autotransplantace tukové tkáně znamená:

 • 1. Odebrání tukové tkáně pomocí šetrné speciální liposukční techniky z podkoží, v oblastech kde je nadbytek tkáně. Liposukce se provádí z několika incizí – vpichů pro každou oblast, kdy se speciální kanylou pod malým pod tlakem šetrně odsaje tuková tkáň. K šetrnějšímu a přesnějšímu průběhu přispívá předchozí napuštění – infiltrace tkáně speciální tekutinou.
 • 2. Zpracování. Dále se odebraná tuková tkáň připraví k transplantaci tak, aby byly zajištěny nejlepší možné dosažitelné podmínky pro jeho úspěšné přihojení v dárcovské oblasti – dojde k jeho pročištění.
 • 3. Aplikace – autotransplantace vlastního tuku do dárcovské oblasti, kde je žádoucí větší objem, se opět provádí velmi šetrnou technikou speciálními kanylami z mnoha vpichů tak, aby byly splněny všechny podmínky pro jeho úspěšné  přihojení.

Pooperační režim

V pooperačním období doma monitorujte denně tělesnou teplotu (ta může zakolísat po operaci do 37,5C normálně) přibývající bolestivost v operační ráně, eventuálně přibývající otok, objemovou změnu, nebo zarudnutí – při těchto známkách a v případě jakýchkoliv pochybností o průběhu hojení, anebo komplikací volejte  sestru/operatéra (SMS/ MMS) na telefonní čísla, která obdržíte při propuštění. Pijte dostatek tekutin a užívejte léky dle ordinace lékaře. Dodržujte pohybový rekonvalescentní režim. Ten spolu s dostatkem tekutin je přirozenou prevencí TEN (tromboembolické nemoci).
1. – 3. týden: Po operaci je na odběrové oblasti elastický návlek, nebo stahovací pás.

 • Ten až do převazu nesundávejte.
 • Ležet můžete pouze na zádech, ne na boku nebo břiše.
 • Vyhněte se všem pohybovým aktivitám, kdy se zvyšuje puls a tlak krevní.
 • Po cca týdnu se lze osprchovat, vždy pečlivě vysušte oblast jizev.
 • Po osprchování hned znovu aplikujte kompresivní prádlo.

Další období: Pocit napětí, otoky a někdy i modřiny jsou normálním průvodním jevem, obvykle zmizí do 2 –  3 týdnů.

 • Kolem cca 4 týdnů můžete začít spát na boku a postupně odkládat kompresivní návlek.
 • Citlivost kolem jizev se obnoví až po několika měsících.
 • Opalování je možné až po úplném vyblednutí jizev / dříve jen po jejím zakrytí nebo aplikaci opalovacího krému s ochranným faktorem 50/.
 • Mírný otok operovaných oblastí , určitá asymetrie, někdy ne úplně ideální tvar po operaci může být normální, přechodný a většinou do 3-6 měsíců se vše upraví.

Finální estetický výsledek lze hodnotit nejdříve po 8 týdnech.

Rizika a komplikace

 • Pečlivě dbáme, abychom udělali operační zákrok maximálně bezpečný a s nejnižšími riziky možných komplikací, které se i přes veškerou naši snahu mohou vzácně vyskytnout.
 • Pooperační krvácení.
 • Infekce. V případě infekce je nutné dlouhodobé podávání antibiotik.
 • Nekróza transplantované tkáně, projevující se olejovými cystami a zatvrdlinami, výjimečně i kalcifikacemi.
 • Alergie na léky, náplast, dezinfekční prostředky, na anestetika, na šicí materiál.
 • Plicní embolie, trombóza žilní .
 • Nadměrná ztráta tekutin s celkovou reakcí organismu, vedoucí k těžkému stavu až  k šoku.
 • Nápadné jizvy (široké, hypertrofické, keloidní) .
 • Trvalá necitlivost nad odběrovými oblastmi.
 • Nerovnosti a asymetrie, uvolnění kůže, pomerančová kůže, zhoršení projevů celulitidy.
 • Nutnost opakovaného zákroku v případě většího objemového úbytku transplantované tkáně.  Toto riziko se zvyšuje při váhových výkyvech, zvláště pak při celkovém zhubnutí.
 • Nedokonalý výsledek zákroku.

Délka operace

Obvykle 1 – 4 hodiny, záleží na množství  transplantované tukové tkáně

Typ anestezie

Zákrok se provádí v lokální anestezii, analgosedaci, nebo i  celkové anestezii, eventuálně v jejich kombinaci tak, aby zákrok byl pro pacienta komfortní a zároveň šetrný. Záleží  typu zákroku ( odkud a kam)  a na množství  transplantované tukové tkáně. Více v informovaném souhlasu s podáním celkové anestezie.

Délka hospitalizace

Většinou 1 den.

Známky po výkonu

 • Dočasné: modřiny, zarudnutí, otok, pocit napětí, necitlivost kůže, svědění, pálení, bolestivost při pohybu. Mezi méně časté vedlejší efekty operace patří viditelná místa incizí a otok trvající i několik týdnů.
 • Trvalé: jizvy, snížená citlivost. Mírná asymetrie v odběrové i aplikované oblasti. Částečný objemový úbytek (max. cca do 20%) – z tohoto důvodu většinou  při operaci překorigováváme.

Jak dlouho to vydrží?

Výsledek je trvalý, ale v dlouhodobém horizontu může dojít k ztrátě objemu a někdy je třeba i sekundární chirurgický zákrok – doplnění autotransplantátu.


Objednejte se na
nezávaznou konzultaci

+420 725 852 657 Kontaktní formulář